1. Atom wodoru wedłu Bohra
2021-03-13

1. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

Model atomu Bohra

Energia elektronu w atomie wodoru

Energia ta ma wartość odpowiednio dla stanu podstawowego n = 1 i dla stanu wzbudzonego o n = 4. Możliwe s± przejścia ze stanu n = 4 bezpośrednio do stanu podstawowego n = 1 i poprzez stany pośrednie n = 3, n = 2

Teraz można obliczyć częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych lub odpowiednio ich długości

Wyprowadzenie wzorów

model atomu Bohra-1

Różnice energii między poziomami energetycznym

model atomu Bohra-2

Częstotliwości i długości fal emitowanych przez atom wodoru

model atomu Bohra-3

Inne strony

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchni± Ziemi <

152. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi

153. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi

154. Gaz doskonały - prawo Clapeyrona