Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca

wersja na telefon

Strona na telefon - inna wersja

Zadanie

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

dane

Wartość siły

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

obliczenie wartości siły

G - symbol stałej grawitacji

M, m - symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał - Ziemi i Księżyca w zadaniu)
r - odległość między środkami ciał (odległość od środka Ziemi do środka księżyca)

Prawo powszechnej grawitacji w przedstawionej formie możemy stosować po uwzględnienie następujących założeń:
- ciała są punktowe - w praktyce mają bardzo małe rozmiary w porównaniu z odległością między nimi.
- ciała względem siebie spoczywają

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych - wynik będzie wyrażony w niutonach

Pamiętajmy o podniesieniu do kwadratu całego wyrażenia przedstawiającego odległość Ziemia - Księżyc.

Odległość Księżyca od Ziemi przedstawiona została w postaci iloczynu liczby dziesiętnej i potęgi liczby 10 - zapis liczby tzw. naukowy

Podobnie zapisane zostały masy ciał i stała grawitacji

Podstawiamy dane liczbowe. W wyrażeniu nie ma innych działań oprócz mnożenia i dzielenia. Korzystamy więc z prawa łączności mnożenia i z prawa przemienności mnożenia. Grupujemy osobno liczby różne od dziesiątki. Osobno grupujemy potęgi dziesiątki.

Wynik otrzymamy w niutonach

Jak wielka jest ta siła!

Powrót do zadania

Same liczby niewiele mówią.
Można otrzymaną wartość siły porównać np. z siłą, jaką można uzyskać od pracującego silnika samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Wykładniki potęgi dziesiątek dodajemy

Wynik działań na liczbach różnych od dziesiątki przybliżamy do trzech cyfr znaczących - tyle było cyfr znaczących w danych.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.
Mechanika - spis zadań
Optyka - spis
Termodynamika - spis
Elektromagnetyzm - spis
Drgania - spis
Fizyka - ogólnie
Atom - spis
Kinematyka - ruch po okręgu
Elektrostatyka
Magnetyzm - spis
Prąd elektryczny
Optyka geometryczna - spis
Siła Lorentza
Ruch z tarciem
Szybkość średnia
Soczewka cienka
Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
Słownik
Powiększenie mikroskopu
Powiększenie lupy
Optyka - okulary
Hydrostatyka
Siła dośrodkowa
ognisko soczewki
1074_slownik_g
1074_slownik_s
1074_slownik_l

Spisy rozwiązanych zadań

ATOM,


Mechanika,
OPTYKA,
grawitacja,
Elektrostatyka,
Magnetyzm,
Prąd elektryczny,
Energia,
Szybkość ruchu,
Kinematyka,
RUCH PO OKRĘGU,
Dynamika,
Elektromagnetyzm,
Rzuty,

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt

Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe

Zadanie - zwierciadło sferyczne

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

Jakie jest powiększenie p obrazu?

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

"Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."
Antoine de Saint Exupery

Mechanika. grawitacja. Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca