Strona na telefon

Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca

Zadanie

Obliczyć wartość siły grawitacyjnego oddziaływania między Ziemią a Księżycem.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Wartość siły

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

grawitacja, prawo grawitacji w postaci skalarnej, wielkości występujące w prawie, jednostki wielkości

G - symbol stałej grawitacji

M, m - symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał)
r - odległość między środkami ciał

symbol [G] oznacza jednostkę wielkości G

Prawo powszechnej grawitacji w formie przedstawionej obok możemy stosować po uwzględnienie następujących założeń:
- ciała są punktowe - w praktyce mają bardzo małe rozmiary w porównaniu z odległością między nimi.
- ciała względem siebie spoczywają

Po podstawieniu danych liczbowych ze strony poprzedniej oraz po uwzględnieniu jednostek w danych - wynik będzie wyrażony w niutonach

Pamiętajmy o podniesieniu do kwadratu całego wyrażenia przedstawiającego odległość Ziemia - Księżyc.

Odległość Księżyca od Ziemi przedstawiona została w postaci iloczynu liczby dziesiętnej i potęgi liczby 10 - zapis liczby tzw. naukowy

grawitacja, podstawienie danych do prawa grawitacji

po uporządkowaniu

Wartość siły

i końcowy wynik

grawitacja, uporządkowanie liczb w wyrażeniu na siłę

Podstawiamy dane liczbowe. W wyrażeniu nie ma innych działań oprócz mnożenia i dzielenia. Korzystamy więc z prawa łączności mnożenia i z prawa przemienności mnożenia. Grupujemy osobno liczby różne od dziesiątki. Osobno grupujemy potęgi dziesiątki.

Wynik otrzymamy w niutonach - to sprawdziliśmy wcześniej.

grawitacja, końcowy wynik - wartość siły

Jak wielka jest ta siła!

Powrót do zadania

Same liczby niewiele mówią.
Można otrzymaną wartość siły porównać np. z siłą, jaką można uzyskać od pracującego silnika samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Obliczenia

grawitacja, końcowy wynik - wartość siły, obliczenia pomocnicze

Wykładniki potęgi dziesiątek dodajemy

Wynik działań na liczbach różnych od dziesiątki przybliżamy do trzech cyfr znaczących - tyle było cyfr znaczących w danych.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Fizyka potrzebna

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Wartość siły Ziemia-Księżyc Grawitacja

Oporność zastępcza układu oporników

Względność prędkości

Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  Spisy rozwiązanych zadań

  ATOM,

 • Mechanika,
 • OPTYKA,
 • grawitacja,
 • Elektrostatyka,
 • Magnetyzm,
 • Prąd elektryczny,
 • Energia,
 • Szybkość ruchu,
 • Kinematyka,
 • RUCH PO OKRĘGU,
 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

  Kilka linków z historii

  Zadanie - zwierciadło sferyczne

  W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot.
  Ogniskowa zwierciadła równa jest f.

  Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu?

  W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz?

  Jakie jest powiększenie p obrazu?

  Spisy zadań

  Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

  "Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."
  Antoine de Saint Exupery

  Mechanika. grawitacja. Siła wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego Ziemi i Księżyca