Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Spis treści

Elektron

Proton

Neutron

Atom - spis zadań

Składniki mikroświata

Składniki mikroświata

Atom ma budowę złożoną.

W jego skład wchodzą elektrony i jądro atomowe.

Jądro atomu decyduje o masie całego atomu.

Masa jądra to więcej niż 99,94% masy atomu.

Jądro atomu ma budowę złożoną – składa się z nukleonów.

O własnościach atomu jako najmniejszej części pierwiastka chemicznego decyduje ilość protonów w jądrze, a dokładnie odpowiadająca im ilość elektronów w obszarze otaczającym jądro atomowe, a szczególnie elektrony walencyjne decydujące o własnościach chemicznych.

Czy nukleony i elektrony mają strukturę złożoną? Nawet jeśli tak, to o właśnosciach materii z którą stykamy się bezpośrednio decydują wymienione wyżej składniki.

Atom - spis zadań

Elektron ma masę znacznie mniejszą niż neutron lub proton.

Elektron ma ładunek elektryczny ujemny o wartości bezwzględnej równej równej ładunkowi elementarnemu.

1. Elektron

Masa elektronu

me=9,1 093 897⋅10-31kg

energia spoczynkowa elektronu

E0=0,51 099 906 MeV

W zadaniach przyjmujemy

me≈ 9,1⋅10-31kg

E0≈0,511 MeV

Spis treści

Atom - spis zadań

Neutron ma masę wiekszą niż proton.

Neutron nie ma ładunku elektrycznego.

Spis treści

Atom - spis zadań

2. Neutron

Masa neutronu

mn=1,6 749 286⋅10-27kg

energia spoczynkowa neutronu

E0=939,56 563 MeV

W wielu zadaniach przyjmujemy

mn≈ 1,67⋅10-27kg

E0≈940 MeV

Proton ma masę mniejszą niż neutron.

Proton ma ładunek elektryczny dodatni równy ładunkowo elementarnemu.

Spis treści

Atom - spis zadań

3. Proton

Masa protonu

mp=1,6 726 231⋅10-27kg

energia spoczynkowa neutronu

E0=938,27 231 MeV

W wielu zadaniach przyjmujemy

mp≈ 1,67⋅10-27kg

E0≈938 MeV

Atom - spis zadań

  2013-01-06Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt