2020-09-01 17:02

Strona na telefon

2. Grawitacja

Wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemia-Księżyc

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Prawo powszechnej grawitacji pozwala obliczyć siły grawitacji, gdy znane są masy ciał i odległości między środkami tych ciał.

W praktycznych zastosowaniach bywa często odwrotnie - ze znajomości siły grawitacji można obliczyć masę dużego ciała.

Geniusz Newtona pozwolił na bardzo proste sformułowanie prawa umożliwiającego obliczenie siły wzajemnego przyciągania grawitacyjnego dwóch ciał.

Siła wzajemnego przyciągania Ziemi i Księżyca

Wartość siły Ziemia-Księżyc

"Wywnioskowałem, że siły, które utrzymują planety na ich orbitach, muszą być odwrotnie proporcjonalne do kwadratów ich odległości od centrów, wokół których krążą."
Izaak Newton

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Izaak Newton prawo grawitacji sformułował wykorzystując prawa Keplera. Prawa te opisują ruch planet wokół Słońca, ruch księżyców wokół planet, ruch planet wokół Słońca, ruch komet, ruch satelitów wokół Ziemi, ruchy gwiazd w układach podwójnych, ruch galaktyk.

W rzeczywistych zastosowaniach obliczenia są znacznie bardziej skomplikowane ponieważ występuje więcej ciał - trzeba uwzględniać tzw. perturbacje.

W idealnym przypadku - występowanie tylko dwóch ciał - sytuacja jest dosyć prosta.

Newton analizując prawa ruchu planet ustalone przez Keplera doszedł do wniosku, że siła utrzymująca planety w ruchu orbitalnym musi mieć charakter siły centralnej o wartości odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między oboma ciałami.

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem podstawowym i powszechnym. Występuje w całym Wszechświecie. Nie istnieją zasłony antygrawitacyjne.

To oddziaływanie utrzymuje nas przy Ziemi, utrzymuje przy Ziemi też inne ciała.

Oddziaływanie grawitacyjne utrzymuje w pobliżu Ziemi jej odwiecznego towarzysza - Księżyc.

Jak każde oddziaływanie również oddziaływanie grawitacyjne jest oddziaływaniem wzajemnym.

Jaką wartość ma siła przyciągania między Ziemią a Księżycem?

Dane:

masa Ziemi

Grawitacja, masa Ziemi

masa Księżyca

Grawitacja, masa Ziemi

stała grawitacji

Grawitacja, masa Ziemi

średnia odległość między Ziemią i Księżycem

Grawitacja, masa Ziemi

Założenia:

- masy traktujemy jako punktowe (ich rozmiary są bardzo małe w stosunku do odległości między nimi),

- odległość Ziemia-Księżyc jest stała.<

Prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej

Grawitacja, masa Ziemi

Obliczenia i wartość siły wzajemnego oddziaływania Ziemia-Księżyc znajdziesz tu

Wartość siły Ziemia-Księżyc

Wartość siły Ziemia-Księżyc

A teraz zadanie czysto teoretyczne - Ziemia zaczyna obracać się znacznie prędzej.

Przy jakiej szybkości obrotowej ciała na powierzchni Ziemi "utracą" ciężar?

Ciała bez ciężaru na Ziemi. Nowa doba na Ziemi.

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi. Znając stałą grawitacji, promień Ziemi i przyspieszenie ziemskie (właściwie natężenie pola grawitacyjnego) można obliczyć masę Ziemi. <

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty,

316. Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji. <

POWRÓT DO "MECHANIKI"

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?