3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc
2021-01-18 17:56

Strona - nowa wersja

Strona na telefon

3. Siła grawitacji Ziemia-Księżyc

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

"Jeżeli człowiek ślepy szuka ognia, to znaczy, że go już znalazł."

Antoine de Saint Exupery

Do obliczeń zastosujemy prawo powszechnej grawitacji Newtona w wersji skalarnej (dla mas punktowych lub kulistych o symetrycznym rozkładzie gęstości materii).

prawo powszechnej grawitacji I. Newtona

G - to symbol stałej grawitacji

M, m - to symbole oddziałujących ze sobą mas (ciał)

r - odległości między środkami ciał

Dane o księżycu na Wikipedii

prawo powszechnej grawitacji I. Newtona - rachunek jednostek

Po podstawieniu danych liczbowych oraz po uwzględnieniu jednostek w danych
- wynik będzie wyrażony w niutonach

wartość siły grawitacyjnego oddziaływania Ziemi i Księżyca

Jak wielka jest ta siła!

Same liczby niewiele mówią.

Można ją porównać np. z siłą, z jaką pracuje silnik samochodu, np. 2000N.

Oznacza to, że do uzyskania obliczonej siły trzeba 100 miliardów miliardów samochodów!

Inne teksty i zadania z grawitacji, ruchu planet wokół Słońca

338. Orbita kołowa. Prędkość na orbicie kołowej. Pierwsza prędkość kosmiczna.

334. Wartość natężenia pola grawitacyjnego

332. Masa Ziemi. Gęstość Ziemi.

331. Opozycja planet - szczególny przykład zastosowania ruchu jednostajnego po okręgu.

316. Grawitacja. Prawo powszechnej grawitacji.

Prawo powszechnej grawitacji

POWRÓT DO "MECHANIKI"

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?