Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Mechanika. Dynamika. Siły. Siła tarcia.

Siły tarcia, oporu ruchu


Zadanie


Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Rozwiązanie zadania
Dynamika jest częścią fizyki.

Dynamika zajmuje się przyczynami zmian ruchu.

ATOM, Mechanika, optyka, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu Kinematyka,

Jedną z przyczyn zmian ruchu jest tarcie.

Tarcie jest zjawiskiem tak powszechnym, że często o nim zapominamy. Nim zaczniemy analizować zjawisko tarcia, trzeba najpierw analizować ruchy i skutki tarcia w prostych zjawiskach.

"Tylko przez nieustanną dyscyplinę można kształcić precyzję myślenia, a to jest najcenniejsza rzecz, którą posiadamy"
Antoine de Saint Exupery

Ruch ciał z uwzględnieniem tarcia - zadanie


Zadanie


Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Oto schemat rozwiązania


Zakładamy, że hamowanie parowozu jest stałe (jednostajne).

Wykorzystamy zależność dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (równanie bez czasu).

Siła powodująca hamowanie parowozu to siła tarcia.

Siła tarcia zależy od nacisku ciała na podłoże i rodzaju stykających się ciał.

Dla toru poziomego siła nacisku jest wielkością stałą i równą ciężarowi ciała. Siła tarcia jest, w naszym przypadku wielkością stałą - dla dużego zakresu prędkości współczynnik tarcia o podłoże nie zależy od prędkości przesuwających się ciał.


Siła nacisku na poziomym torze równa jest sile ciężkości (ciężarowi) parowozu.

Przyspieszenie (opóźnienie) ciała zależy tylko od siły tarcia i od masy parowozu.

Wykorzystamy zależność dla ruchu jednostajnie zmiennego (opóźnionego), w którym końcowa prędkość jest równa zero, a przyspieszenie ruchu (lub opóźnienie) jest stałe.

Podwójny iloczyn przebytej w czasie hamowania drogi i wartości przyspieszenia jest równy kwadratowi prędkości początkowej.
Rozwiązanie zadania
dynamika, ruch z tarciem, opóźnienie spowodowane siłą tarciaPraca - moc - energia

Ruch z tarciem - zadanie

56. Dynamika - zastosowania codzienne

109. Dynamika

261. Pęd, zasada zachowania pędu.

Rozwiązane zadanie z dynamiki. Ruch z uwzględnieniem tarcia. Zatrzymanie się parowozu po wstrzymaniu dopływu pary. Ruch po poziomym torze. Ruch jednostajnie opóźniony. Stała siła hamująca. Obliczenie odległości. Wyprowadzenie wzoru. Obliczenie wartości.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-14Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt