11. Dynamika - tarcie
2021-02-02 21:05

Strona na telefon

Siły tarcia, oporu ruchu

Zadanie

Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Rozwiązanie zadania

Dynamika jest częścią fizyki.

Dynamika zajmuje się przyczynami zmian ruchu.

Jedną z przyczyn zmian ruchu jest tarcie.

Tarcie jest zjawiskiem tak powszechnym, że często o nim zapominamy. Nim zaczniemy analizować zjawisko tarcia, trzeba najpierw analizować ruchy i skutki tarcia w prostych zjawiskach.

"Tylko przez nieustanną dyscyplinę można kształcić precyzję myślenia, a to jest najcenniejsza rzecz, którą posiadamy"

Antoine de Saint Exupery

Ruch ciał z uwzględnieniem tarcia - zadanie

Zadanie

Jaką odległość przejedzie parowóz jadący z prędkością v=36km/h od chwili wstrzymania dopływu pary?

Współczynnik tarcia kół parowozu o szyny wynosi f=0,05.

Oto schemat rozwiązania

Zakładamy, że hamowanie parowozu jest stałe (jednostajne).

Wykorzystamy zależność dla ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego (równanie bez czasu).

Siła powodująca hamowanie parowozu to siła tarcia.

Siła tarcia zależy od nacisku ciała na podłoże i rodzaju stykających się ciał.

Dla toru poziomego siła nacisku jest wielkością stałą i równą ciężarowi ciała. Siła tarcia jest, w naszym przypadku wielkością stałą - dla dużego zakresu prędkości współczynnik tarcia o podłoże nie zależy od prędkości przesuwających się ciał.

Siła nacisku na poziomym torze równa jest sile ciężkości (ciężarowi) parowozu.

Przyspieszenie (opóźnienie) ciała zależy tylko od siły tarcia i od masy parowozu.

Wykorzystamy zależność dla ruchu jednostajnie zmiennego (opóźnionego), w którym końcowa prędkość jest równa zero, a przyspieszenie ruchu (lub opóźnienie) jest stałe.

Podwójny iloczyn przebytej w czasie hamowania drogi i wartości przyspieszenia jest równy kwadratowi prędkości początkowej.

Rozwiązanie zadania

dynamika, ruch z tarciem, opóźnienie spowodowane siłą tarcia

Praca - moc - energia

Ruch z tarciem - zadanie

56. Dynamika - zastosowania codzienne

109. Dynamika

261. Pęd, zasada zachowania pędu.

Rozwiązane zadanie z dynamiki. Ruch z uwzględnieniem tarcia. Zatrzymanie się parowozu po wstrzymaniu dopływu pary. Ruch po poziomym torze. Ruch jednostajnie opóźniony. Stała siła hamująca. Obliczenie odległości. Wyprowadzenie wzoru. Obliczenie wartości

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

optyka

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka