Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

22. Kinematyka - rzuty

Rzuty,    

Zadanie


Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.

Obliczyć:


1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;
2) początkową prędkość pionową ciała;
3) czas wznoszenia się ciała;
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
8) końcową prędkość ciała;

"Dajcie mi materię i ruch, a zbuduję wszechświat."
Rene Descartes

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja,    Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia,    Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika, Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Podstawowym zjawiskiem w otaczającym nas świecie jest ruch ciał.

Ruchem ciał zajmuje się kinematyka - dział mechaniki.

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu czyli umożliwia obliczenie różnych wielkości fizycznych opisujących położenie ciała, prędkości i przyspieszenia bez analizy przyczyn wywołujących zmianę ruchu.

Zadanie


Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.


Obliczyć:


1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;
2) początkową prędkość pionową ciała;
3) czas wznoszenia się ciała;
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
8) końcową prędkość ciała;


kinematyka, rzut ukośny w górę9) prędkość ciała po 1 całkowitego czasu ruchu;

10) oszacuj drogę ruchu ciała.

1. Wyprowadź odpowiednie zależności zawierające wyłącznie dane wyjściowe.

2. Oblicz wartości liczbowe tych wielkości.

3. Wykonaj rysunki ilustrujące zjawisko i charakteryzujące go wielkości i zależności.

ATOM, Mechanika, OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia,    Szybkość ruchu,    KinematykaRUCH PO OKRĘGU,    DynamikaElektromagnetyzm,     Rzuty,  

Inne zadania


Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością 12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

288. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

Rzuty,    

Czy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

Zadanie


Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.

287. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

285. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.


286. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

POWRÓT DO MECHANIKI

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?
Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


ATOM,       Mechanika,    OPTYKA,    grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,   Elektromagnetyzm,     Rzuty,    
A teraz pewna anegdota – a właściwie przypadek, tzw. case.

W pewnej pracowni informatycznej od pewnego czasu zaczęły samoistnie restartować komputery.

Co spowodowało tę niecodzienną przygodę?
Okazało się, że komputerom było za gorąco.
Owszem, wszystkie miały sprawne wentylatory. Ponadto w pomieszczeniu działała wentylacja.

Co więc było przyczyną bezpośrednią?
Po dokładnych oględzinach opiekun sali doszedł do wniosku, że wentylatory musiały mieszać coraz gorętsze powietrze.

Dlaczego?
Komputery (jednostki centralne) umieszczone były w stołach ustawionych przy ścianach i stosunkowo szczelnie zabudowane. Wentylatory mogły tylko mieszać coraz cieplejsze powietrze.

Obudowy wykonane z płyt MDF są świetnym izolatorem cieplnym. Zatrzymywały więc przepływ ciepła i same się grzały.

Co to ma wspólnego z fizyką?
Co to ma wspólnego z dynamiką?
Co to ma wspólnego z kinematyką ruchu prostoliniowego?

Przecież o tym jak umieścić komputery każdy informatyk wie!
Tyle, że opisana historyjka nie jest zmyślona. To fakt przedstawiony przez jednego z użytkowników tej pracowni.

Badanie zestawu komputerowego za pomocą zmysłów (bez myślenia o przekazywanych treściach) przez przeciętnego człowieka wykażą, że komputer to maszyna, która:

– wydziela światło;

– wydziela ciepło;

– wydziela dźwięk.

Skąd się to bierze i jakie są tych zjawisk skutki?
I tu kryje się nie tylko potoczna wiedza informatyczna ale też i fizyka.


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-14Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt