22. Kinematyka - rzuty
2021-02-02 18:50

Strona na telefon

Rzuty

,    

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.

Obliczyć:

1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;
2) początkową prędkość pionową ciała;
3) czas wznoszenia się ciała;
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
8) końcową prędkość ciała;

Podstawowym zjawiskiem w otaczającym nas świecie jest ruch ciał.

Ruchem ciał zajmuje się kinematyka - dział mechaniki.

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu czyli umożliwia obliczenie różnych wielkości fizycznych opisujących położenie ciała, prędkości i przyspieszenia bez analizy przyczyn wywołujących zmianę ruchu.

Zadanie

Ciało zostało rzucone pod kątem 30 stopni do powierzchni ziemi.

Prędkość w chwili rzutu ma wartość v = 10 m/s.

Obliczyć:

1) początkową prędkość poziomą ciała v0,x;
2) początkową prędkość pionową ciała;
3) czas wznoszenia się ciała;
4) czas spadku ciała;
5) czas całkowitego ruchu ciała;
6) maksymalną wysokość toru lotu ciała;
7) odległość przebytą przez ciało w ciągu całego ruchu;
8) końcową prędkość ciała;

kinematyka, rzut ukośny w górę kinematyka, rzut ukośny w górę kinematyka, rzut ukośny w górę kinematyka, rzut ukośny w górę kinematyka, rzut ukośny w górę

9) prędkość ciała po 1 całkowitego czasu ruchu;

10) oszacuj drogę ruchu ciała.

1. WyprowadĽ odpowiednie zależności zawierające wyłącznie dane wyjściowe.

2. Oblicz wartości liczbowe tych wielkości.

3. Wykonaj rysunki ilustrujące zjawisko i charakteryzujące go wielkości i zależności.

Inne zadania

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością 12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia z pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

288. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

Rzuty

Zadanie

Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.

287. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

285. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

286. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

POWRÓT DO MECHANIKI

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

"Dajcie mi materię i ruch, a zbuduję wszechświat."
Rene Descartes

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty