23. Prędkość średnia
2021-02-02 18:45

Strona na telefon

23. Prędkość średnia

Zadanie

Statek przepłynął trasę s1, z prędkością v1,
trasę s2 z prędkością v2
i trasę s3 z prędkością v3.

Oblicz:

1) średnią prędkość vśr statku na całej trasie - wzór na prędkość średnią;
2) czas tc, w jakim statek przepłynął cała trasę;
3) czas ti potrzebny na przebycie każdego odcinka trasy;
4) z jaką prędkością powinien płynąć statek na trzecim odcinku trasy, aby średnia prędkość na całej drodze wyniosła 7km/h - wzór na prędkość na trzecim odcinku trasy.

"Urokiem nauki jest to, że jej postęp, duży lub mały, zamiast wyczerpywać przedmiot badań, otwiera drzwi do dalszej i bardziej zaawansowanej wiedzy, przepełnionej pięknem i użytecznością."
Michael Faraday

Podstawowym działem fizyki jest mechanika.

W skład mechaniki wchodzi kinematyka, dynamika i statyka.

Zrozumienie mechaniki zacząć trzeba od kinematyki - działu zajmującego się opisem ruchu bez wyjaśniania przyczyn zmian ruchu.

Zadanie

Statek przepłynął trasę s1, z prędkością v1,
trasę s2 z prędkością v2
i trasę s3 z prędkością v3.

Oblicz:

1) średnią prędkość vśr statku na całej trasie - wzór na prędkość średnią;
2) czas tc, w jakim statek przepłynął cała trasę;
3) czas ti potrzebny na przebycie każdego odcinka trasy;
4) z jaką prędkością powinien płynąć statek na trzecim odcinku trasy, aby średnia prędkość na całej drodze wyniosła 7km/h - wzór na prędkość na trzecim odcinku trasy.

Wykonaj wykresy:

3) zależności prędkości od czasu;

4) zależności drogi od czasu

Do obliczeń przyjmijmy następujące wartości prędkości i drogi:

s1=30 km;

s2=40 km;

s3=20 km;

v1=6 km/h;

v2=8 km/h;

v3 = 5 km/h.

Obliczenie szybkości średniej statku

Obliczenie całkowitego czasu ruchu statku

1. Prędkość średnia – rozwiązanie

; kinematyka, prędkość średnia

Obliczenie szybkości średniej statku

Prędkość na trzecim odcinku potrzebna do tego, aby prędkość średnia była równa dokładnie 7 km/h

kinematyka, prędkość średnia

3. Wykres prędkości

kinematyka, prędkość średniaPowiększenie

4. Wykres drogi

kinematyka, prędkość średniaPowiększenie

Inne zadania

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Łódka płynie z prądem z prędkością 20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością 12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

288. Względność prędkości.

Zadanie

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200 m. Prędkość prądu rzeki wynosi 1,8 km/h względem brzegu rzeki. Prędkość łódki względem wody jest równa 10,8km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd rzeki niż czas płynięcia z prądem rzeki.

287. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

285. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

286. Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości.

POWRÓT DO MECHANIKI

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?