Ruch prostoliniowy ze stałą prędkością

Strona główna

Względność ruchu

Zadanie

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

W jakiej odległości s od miejscowości A drugi samochód dogoni pierwszy?

Założenia

Oba ruchy odbywają się wzdłuż tej samej trasy. Możemy zastosować zależności (wzory) dla ruchu jednowymiarowego (prostoliniowego) ze stałą szybkością
Inaczej - stosujemy model ruchu jednostajnego prostoliniowego (ruch jednostajny punktu materialnego po linii prostej).

czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Wyprowadzenie wzoru końcowego

Porównanie obu zależności da nam czas ruchu od momentu wyjechania pierwszego samochodu.

czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Sens założenia o większej szybkości u niż v jest teraz widoczny - jest to warunek istnienia rozwiązania - zgodny z obserwacjami.

Czy wielkość u - v ma fizyczny sens?

Tak - jest to względna prędkość drugiego samochodu względem pierwszego. Jednakże musimy wtedy przyjąć pewne założenia dotyczące ruchu.

Zakładamy tu, że samochody poruszają się wzdłuż prostej w tę samą stronę - ruch prostoliniowy jednostajny obu samochodów.

Każdy z samochodów ma stałą prędkość - stały kierunek, stały zwrot i stałe wartości. Kierunki i zwroty obu prędkości są takie same. Wartości prędkości są różne ale stałe w czasie jazdy.

Podobną zależność można zapisać dla dwóch dowolnych ruchów ale tylko w postaci wektorowej.

Odległość od miejscowości A do miejsca spotkania

Obliczamy dla samochodu pierwszego.

czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Obliczmy dla samochodu drugiego.

czas ruchu od chwili wyjazdu pierwszego samochodu

Zgodnie z oczekiwaniami wynik otrzymujemy taki sam.

Strona główna