Strona główna na telefon

27. Atom wodoru Bohra

Promień orbit elektronu w atomie wodoru jest skwantowany. Wartości promienia orbity muszą przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

Dlaczego?
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm, Rzuty,    


Model atomu wodoru według Nielsa BohraKażdy atom ma budowę złożoną - inaczej niż to zakładał Demokryt.

Najprostszym atomem jest atom wodoru - składa się z jednego protonu i jednego elektronu.

Pierwsza udana próba opisania i zrozumienia budowy atomu dokonana została przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra.

Model ten, mimo jego pewnej naiwności, był milowym krokiem do współczesnej wiedzy o atomie i cząsteczce.

Dokonania Bohra są i będą wzorcem w myśleniu o tajemnicach otaczającego nas świata.

Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru
model atomu Bohra, bohr-11


Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa -13,6 elektronowolta obliczyć energię elektronu znajdującego się dalszych orbitach (w stanach wzbudzonych).

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitceo długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?
stąd po prostych przekształceniach

model atomu Bohra, bohr-10


i dalej otrzymamy

model atomu Bohra, bohr-09


czyli można wyliczyć prędkość.

Jak się okazuje prędkość elektronu w atomie wodoru jest skwantowana. Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.
Obliczyć ładunki tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.
Obliczenia wykonać dla F=90N i r=0,20m.


Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.
Powrót na górę strony

model atomu Bohra, bohr-03


i dalej po wstawieniu do drugiego równania można wyliczyć promień.

Jak się okazuje również promień orbit elektronu w atomie wodoru jest skwantowany. Wartości promienia orbity muszą przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.
model atomu Bohra, bohr-05


lub w innej postaci (wyrażamy przez prędkość na pierwszej orbicie i promień pierwszej orbity).

model atomu Bohra, bohr-04


Obliczenia wartości prędkości i promienia -
dane liczbowe

model atomu Bohra, bohr-07


Powrót na górę strony

po podstawieniu danych do wyrażenia na prędkość na pierwszej orbicie otrzymamy

model atomu Bohra, bohr-8


W zwierciadle wklęsłym można otrzymać obrazy powiększone pozorne i rzeczywiste.
W przypadku, gdy przedmiot znajduje się w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadła obraz jest pozorny powiększony.
W przypadku, gdy przedmiot jest w odległości większej niż jedna ogniskowa ale mniejszej niż podwójna ogniskowa otrzymujemy obraz rzeczywisty powiększony.
Znaleźć oba położenia przedmiotu (odległość od zwierciadła wklęsłego) dla powiększenia trzykrotnego w przypadku zwierciadła wklęsłego o ogniskowej równej 50 centymetrów.

i przeprowadzeniu rachunku jednostekwartość pierwszego (najmniejszego promienia atomu wodoru) otrzymamy następującą

model atomu Bohra, bohr-01


a rachunek jednostek dla tego wyrażenia
model atomu Bohra, bohr-02


POWRÓT DO "ATOMU"

Powrót na górę strony

Optyka geometryczna


16. Soczewka cienka - zadanie

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Czas rozładowania kondensatora wyniósł t=25 sekund.
Średnie natężenie prądu rozładowania wyniosło I=1μA=1 mikroamper=10-6A.
Jaki ładunek Q był zgromadzony w kondensatorze?

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?