27. Atom wodoru Bohra
2021-01-04 21:10

Strona główna na telefon

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Promień orbit elektronu w atomie wodoru jest skwantowany. Wartości promienia orbity muszą przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

Dlaczego?


Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Każdy atom ma budowę złożoną - inaczej niż to zakładał Demokryt.

Najprostszym atomem jest atom wodoru - składa się z jednego protonu i jednego elektronu.

Pierwsza udana próba opisania i zrozumienia budowy atomu dokonana została przez duńskiego fizyka Nielsa Bohra.

Model ten, mimo jego pewnej naiwności, był milowym krokiem do współczesnej wiedzy o atomie i cząsteczce.

Dokonania Bohra są i będą wzorcem w myśleniu o tajemnicach otaczającego nas świata.

Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru

siła elektrostatyczna jest źródłem siły dośrodkowej

postulat Bohra dotyczący skwantowania momentu pędu elektronu w atomie wodoru.

model atomu Bohra, bohr-11

Wiedząc, że energia elektronu w atomie wodoru w stanie podstawowym jest równa -13,6 elektronowolta obliczyć energię elektronu znajdującego się dalszych orbitach (w stanach wzbudzonych).

Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitceo długości l, aby odchyliła się od początkowego położenia o kąt α?
stąd po prostych przekształceniach

model atomu Bohra

i dalej otrzymamy

model atomu Bohra

czyli można wyliczyć prędkość.

Jak się okazuje prędkość elektronu w atomie wodoru jest skwantowana. Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.

Obliczyć ładunki tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Obliczenia wykonać dla F=90 N i r=0,20 m.

Dwie naelektryzowane kulki w powietrzu działają na siebie z odległości d siłą F.
Obliczyć ładunek tych kul, jeśli wiadomo, że jedna z kul ma ładunek 4 razy większy niż druga.

Powrót na górę strony

model atomu Bohra

i dalej po wstawieniu do drugiego równania można wyliczyć promień.

Jak się okazuje również promień orbit elektronu w atomie wodoru jest skwantowany. Wartości promienia orbity muszą przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

model atomu Bohra

lub w innej postaci (wyrażamy przez prędkość na pierwszej orbicie i promień pierwszej orbity).

model atomu Bohra

Obliczenia wartości prędkości i promienia -
dane liczbowe

model atomu Bohra

Powrót na górę strony

po podstawieniu danych do wyrażenia na prędkość na pierwszej orbicie otrzymamy

model atomu Bohra

W zwierciadle wklęsłym można otrzymać obrazy powiększone pozorne i rzeczywiste.
W przypadku, gdy przedmiot znajduje się w odległości mniejszej niż ogniskowa zwierciadła obraz jest pozorny powiększony.
W przypadku, gdy przedmiot jest w odległości większej niż jedna ogniskowa ale mniejszej niż podwójna ogniskowa otrzymujemy obraz rzeczywisty powiększony.

Znaleźć oba położenia przedmiotu (odległość od zwierciadła wklęsłego) dla powiększenia trzykrotnego w przypadku zwierciadła wklęsłego o ogniskowej równej 50 centymetrów.

i przeprowadzeniu rachunku jednostek

model atomu Bohra

wartość pierwszego (najmniejszego promienia atomu wodoru) otrzymamy następującą

model atomu Bohra

a rachunek jednostek dla tego wyrażenia

model atomu Bohra

POWRÓT DO "ATOMU"

Powrót na górę strony

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Optyka geometryczna

16. Soczewka cienka - zadanie

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 213 - elektromagnetyzm

Czas rozładowania kondensatora wyniósł t=25 sekund.
Średnie natężenie prądu rozładowania wyniosło I=1μA=1 mikroamper=10-6A.
Jaki ładunek Q był zgromadzony w kondensatorze?

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

1046. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

9011. Rzuty