Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć

Ruch prostoliniowy jednostajny

  Strona główna 

  Ruch 

  Siły 

  Energia 

  Prąd  

Atom 


Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Fizyka potrzebna
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Wartość siły Ziemia-Księżyc
Grawitacja
Oporność zastępcza układu oporników
Siła elektrodynamiczna.
Mechanika - spis zadań
Optyka - spis
Termodynamika - spis
Elektromagnetyzm - spis
Drgania - spis
Fizyka - ogólnie
Atom - spis
Kinematyka - ruch po okręgu
Elektrostatyka
Magnetyzm - spis
Prąd elektryczny
Optyka geometryczna - spis
Siła Lorentza
Ruch z tarciem
Szybkość średnia
Soczewka cienka
Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
Słownik
Powiększenie mikroskopu
Powiększenie lupy
Optyka - okulary
Hydrostatyka


Spisy rozwiązanych zadań


ATOM,
Mechanika,
OPTYKA,
grawitacja,
Elektrostatyka,
Magnetyzm,
Prąd elektryczny,
Energia,
Szybkość ruchu,
Kinematyka,
RUCH PO OKRĘGU,
Dynamika,
Elektromagnetyzm,
Rzuty,

Kilka linków z historii

Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe>

Na luzie

Balala.pl - I co Ty na to?

Dojrzewamy.pl - portal młodych kobiet

FAJNE! - Allani.pl - Dobierz zestaw

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia łódki pod prąd niż czas płynięcia łódki z prądem.

Wynik końcowy wynik końcowy

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

0288. Ruch z prądem rzeki i pod prąd

Zadanie - kinematyka

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Rozwiązanie zadania

Wyprowadzenie zależności wyprowadzenie wzorów
Wynik końcowy wynik końcowy

Czy zadania szkolne z fizyki opisują świat realny, czy tylko świat pomyślany?
Zadania te często wydają się mało realne.
Czy są to tylko zmyślenia?
Czy zadania z fizyki mogą pomóc w rozumieniu i poznawaniu świata materialnego, przyrody i techniki?

Kinematyka - względność ruchu

Kinematyka zajmuje się opisem ruchu.
Nie zajmuje się przyczynami zmian ruchu.
Przyczynami zmian ruchu zajmuje się dynamika.

Zadanie z kinematyki ruchu jednostajnego

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m.
Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia łódki pod prąd niż czas płynięcia łódki z prądem.

Wyprowadzenie zależności Rozwiązanie zadania - wyprowadzenie wzorów
Wynik końcowy Rozwiązanie zadania - wynik końcowy

Opis ruchu zawsze związany jest z wyborem układu odniesienia.
Czasami jest to układ domyślny, czasami trzeba go dokładnie określić.

ATOMMechanikaOPTYKAgrawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, EnergiaSzybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGUDynamika, Elektromagnetyzm,    

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Dodawanie wektorów prędkości
Odejmowanie wektorów prędkości
Względność prędkości
Układy odniesienia

Zadanie z kinematyki ruchu jednostajnego

Między wyspami znajdującymi się na rzece jest odległość l=1200m. Łódka płynie z prądem z prędkością v1=20 km/h (względem brzegu rzeki), a pod prąd z prędkością v2=12 km/h.

Obliczyć, o ile będzie dłuższy czas płynięcia pod prąd niż czas płynięcia z prądem.

Zakładamy, że:

  • rzeka jest prosta, a woda płynie w niej tak samo w każdym miejscu

  • silnik łódki pracuje stale z taką samą mocą

  • prędkość łódki względem wody jest stała;

  • pomijamy czas rozpędzania i hamowania łódki - łódka płynie cały czas ze stałą prędkością

  • traktujemy łódkę jak obiekt punktowy (punkt materialny) - zaniedbujemy jej rozmiary

Powrót na początek strony

Rozwiązanie zadania - wyprowadzenie wzorów

Ruch z prądem rzeki i pod prąd

Zakładamy, że ruch jest prostoliniowy (dokładniej - jednowymiarowy).

v1 - wartość prędkości na pierwszym odcinku - z prądem rzeki.

v2 - wartość prędkości na drugim odcinku - pod prąd rzeki.

Prędkość łódki z prądem jest sumą jej prędkości na stojącej wodzie i prędkości prądu rzeki względem brzegu.

Prędkość łódki na stojącej wodzie to inaczej prędkość łódki względem wody.

Woda ta może płynąć względem brzegu, ale musi to być to ruch jednostajny (względem brzegu).

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony

Do wyprowadzonych wzorów podstawimy wartości liczbowe.

Rozwiązanie zadania - wynik końcowy

Ruch z prądem rzeki i pod prąd Powrót na początek strony
ATOMMechanika, OPTYKA, grawitacjaElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Powrót na początek strony

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2014-09-27/3Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt