Strona na telefon

30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie - zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta. Jaką maksymalną energię kinetyczną i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości


Jakie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?

wzory
obliczenia
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne jest przejawem korpuskularno-falowej natury światła.

W zjawisku tym ujawnia się kwantowy charakter światła.

Naturę światła, tak jak inne cechy otaczającego nas świata, możemy poznać tylko na podstawie obserwowanych i mierzonych zjawisk.
Dominujące zjawisko "określa" naturę zjawiska.

Newton

“Najmniejsze cząstki materii są ze sobą połączone najsilniejszym przyciąganiem i tworzą większe cząstki o mniejszej wytrzymałości; wiele z tych cząstek łączy się tworząc jeszcze większe i jeszcze słabsze cząstki i tak dalej. W ten sposób powstają rozmaite ciągi cząstek; kończą się one wtedy, gdy powstają największe cząstki, które biorą udział w reakcjach chemicznych i od których zależą kolory ciał naturalnych. Cząstki te łączą się ze sobą tworząc ciała o dostrzegalnej wielkości. Istnieją zatem w przyrodzie czynniki sprawiające, że cząstki bardzo silnie przyciągają się wzajemnie i łączą się ze sobą. Zadaniem filozofii eksperymentalnej jest ich wykrycia.”


Steven Weinberg
Sen o teorii ostatecznej

Wydawnictwo ALKAZAR Sp. z o. o.
Warszawa 1994

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne


Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta. Jaką maksymalną energię kinetyczna i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości

Jakie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?

1. Największa długość fali wywołującej zjawisko fotoelektryczne


fizyka kwantowa, Zjawisko fotoelektryczne zewnętrznePowiększenie

wzory

obliczenia

Powrót na początek strony2. Dla długości fal większej niż 276 nm zjawisko fotoelektryczne dla molibdenu nie zachodzi

3. Fala o długości 200 nm wywoła zjawisko fotoelektryczne.

4. Maksymalna energia kinetyczna i maksymalna prędkość fotoelektronów


wzoryfizyka kwantowa, Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1Powiększenie


wzory

obliczenia

Powrót do zadania
obliczenia i wartości


fizyka kwantowa, Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1Powiększenie


wzory

obliczenia

Powrót do zadania

5. Jaka część energii kwantu promieniowania zużyta została na pokonanie pracy wyjścia?fizyka kwantowa, Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne 1Powiększenie

wzory

obliczenia

Powrót do zadania

63. Efekt fotoelektryczny

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

65. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia


POWRÓT DO "ATOMU"

Zadanie


Samochód jadący ze stałą prędkością w czasie czasu t zużył k litrów benzyny.

Znane jest ciepło spalania benzyny c.

Z jaką średnią mocą P pracował silnik samochodu, jeśli jego sprawność wynosiła η (eta)?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu

455. Średnia moc silnika samochodu

Jak obliczyć średnią siłę Fop oporów ruchu w tych samych warunkach?

Rozwiązanie takiego zadania znajdziesz tu

456. Ruch jednostajny samochodu - siła oporów ruchu

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?