Strona na telefon

31. Zjawisko Comptona

Zjawisko fotoelektryczne - zadania, ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Promieniowanie elektromagnetyczne przenosi nie tylko energię.

Promieniowanie elektromagnetyczne ma charakter falowo-korpuskularny.

Promieniowanie to przenosi także pęd.


"Marzenia o odkryciu teorii ostatecznej stanowią inspirację dla znacznej części badań prowadzonych w dziedzinie fizyki wysokich energii."

Steven Weinberg
Sen o teorii ostatecznej

Wydawnictwo ALKAZAR Sp. z o. o.
Warszawa 1994

Steven Weinberg – autor naukowego bestselera "Pierwsze trzy minuty"

Zjawisko Comptona


Zjawisko Comptona polega na zmianie długości fali promieniowania rentgenowskiego podczas rozpraszania tego promieniowania przez substancję zawierającą lekkie atomy.

Promieniowanie rozproszone na elektronie pod kątem w stosunku do kierunku rozchodzenia się tego promieniowania zmienia długość (na większą) – zmiana długości równa jest

fizyka kwantowa, Zjawisko Comptona

Zadanie


Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o większej znanej długości.

Obliczyć energię i pęd fotonu promieniowania padającego.

fizyka kwantowa, Zjawisko Comptona 1


63. Efekt fotoelektryczny

65. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia


68. Model atomu Bohra - energia całkowita


ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?