Strona na telefon

45. Grawitacja - zadanie

Co to jest ciężar ciała?
Od czego zależy ciężar ciała?
Kiedy ciało może nie "mieć" ciężaru?

Od czego zależy ciężar ciała mierzony na Ziemi?


Na rzeczywiście mierzony ciężar ciała ma wpływ nie tylko siła grawitacji.
Ciężar ciała zależy także od tego jak porusza się ciało niebieskie, na którym ważymy ciało.

Zadanie

Oblicz szybkość kątową z którą musiałaby się obracać Ziemia, aby ciała na równiku nic nie ważyły.

Ile godzin liczyłaby wówczas doba ziemska?

Pomijamy wszelkie zjawiska związane z oddziaływaniem ciał makroskopowych (tarcie, siły elektryczne).

Zakładamy

że Ziemia jest zwartą stałą kulą, a ciało znajduje się dokładnie na jej powierzchni (pamiętamy, że w ruchu po okręgu coś musi trzymać ciało na tym okręgu - siła dośrodkowa w układzie inercjalnym).

Zadanie jest typowo teoretyczne, ale dające wyobrażenie o relacjach między siłami i ich efektami (skutkami).
Rozwiązywanie zadań typowo teoretycznych wykonuje się dla uzyskania ważnych informacji:

- jakie są możliwości teoretyczne (ograniczenie z dołu i z góry);

- porównanie z pomiarami (w tym zadaniu trudne!) daje szansę na sformułowanie pytań o czynniki towarzyszące (na ile są istotne, kiedy)
Grawitacja - zadanieGrawitacja - zadanie

Grawitacja - ogólnie

Grawitacja i ruch planet

91. Akustyka. Co to jest natężenie dźwięku?

Skala dźwięków - zadanie

Kondensator płaski - pojemność
POWRÓT DO "MECHANIKI"

Potrzebujesz jeszcze informacji, przykładów, zadań, wyjaśnień?

Skorzystaj z wyszukiwarki zamieszczonej niżej.
Wpisz słowo, które może pomóc znaleźć Ci potrzebne informacje.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania energii mechanicznej

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?