Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Pole magnetyczne


Zadanie - pole magnetyczne

Przez długi, cienki, prostoliniowy przewodnik płynie prąd elektryczny.

Obliczyć indukcje pola magnetycznego wytwarzanego przez ten prąd w odległości r od srodka przewodnika.

Rozwiązanie - spis zagadnień


1. Dane i podstawienie

Ważne pojęcia

Magnetyzm.
Pole magnetyczne.
źródła pola magnetycznego

Zadanie

Zadanie - pole magnetyczne

Przez długi, cienki, prostoliniowy przewodnik umieszczony w próżni płynie prąd elektryczny o natężeniu I=40 amperów.

Obliczyć wartość B indukcji pola magnetycznego wytwarzanego przez ten prąd w odległości r=1cm od środka przewodnika.

Rozwiązanie

1. Dane i podstawienie

siła elektrodynamiczna

Powrót na początek strony

Pole ma tę samą wartość indukcji w stałej odległości od środka przewodnika z prądem. Linie indukcji pola magnetycznego tworzą wokół długiego cienkiego przewodnika okręgi współśrodkowe.

Jak niewielka jest wartość indukcji pola magnetycznego wytworzonego przez prąd o natężeniu 40 amperów. Zwiększenie natężenia prądu do 400 amperów spowoduje tylko 10 krotny wzrost indukcji pola magnetycznego. W jaki sposób uzyskuje się silne pola magnetyczne?

1-2011.12.27Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt