2020-09-01 17:11

Strona na telefon

46. Praca - moc - energia

Energia to słowo często występujące w różnych kontekstach.
Słowo energia ma więc wiele znaczeń.
Podobne słowo praca ma wiele znaczeń.
W fizyce (jak w każdej nauce) słowa-pojęcia muszą mieć znaczenie dokładnie określone.

Czym jest energia?

Dlaczego do ruchu jednostajnego pojazdu (samochodu, roweru, samolotu) potrzebny jest pracujący silnik?

W realnych warunkach ruchu ciał występuje zawsze siła oporu ruchu i siła tarcia.

W realnych zastosowaniach do utrzymania tej samej prędkości potrzebny jest pracujący silnik.
Silnik taki pobiera energię z paliwa lub z sieci elektrycznej.

Gdy pojazd porusza się ze stałą prędkością po poziomym torze, to zużywana (przetwarzana) przez silnik energia potrzebna jest do pokonania sił tarcia pojazdu o podłoże i sił tarcia wewnątrz układu, sił oporu ruchu powietrza oraz utrzymania funkcjonowania układów wewnętrznych pojazdu

W zadaniach robimy liczne uproszczenia, ponieważ uwzględnienie niektórych tylko zjawisk bardzo komplikuje i często uniemożliwia wykonanie obliczeń.

W zadaniach zakładamy więc, że niektóre wielkości są stałe, a zmienne zmieniają się w prosty sposób.

Co się dzieje z energią dostarczaną do silnika (chemiczną w postaci paliw, elektryczną)?

Zadanie

Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc P=800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy.

Oblicz

wartość siły napędowej silników, jeżeli elektrowóz jedzie po poziomym torze z prędkością 20 m/s.

Fizyka. Praca mechaniczna. Praca - moc - energia

Kondensator płaski - pojemność

Ciało o zerowym ciężarze

95. Wielkości fizyczne

POWRÓT DO "MECHANIKI"

96. DĽwięk – natężenie dĽwięku - zadanie 1

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?