Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

46. Praca - moc - energia

Energia to słowo często występujące w różnych kontekstach.
Słowo energia ma więc wiele znaczeń.
Podobne słowo praca ma wiele znaczeń.
W fizyce (jak w każdej nauce) słowa-pojęcia muszą mieć znaczenie dokładnie określone.

Czym jest energia?


Dlaczego do ruchu jednostajnego pojazdu (samochodu, roweru, samolotu) potrzebny jest pracujący silnik?

W realnych warunkach ruchu ciał występuje zawsze siła oporu ruchu i siła tarcia.

W realnych zastosowaniach do utrzymania tej samej prędkości potrzebny jest pracujący silnik.
Silnik taki pobiera energię z paliwa lub z sieci elektrycznej.

Gdy pojazd porusza się ze stałą prędkością po poziomym torze, to zużywana (przetwarzana) przez silnik energia potrzebna jest do pokonania
  • sił tarcia pojazdu o podłoże i sił tarcia wewnątrz układu,

  • sił oporu ruchu powietrza,

  • utrzymania funkcjonowania układów wewnętrznych pojazdu.


W zadaniach robimy liczne uproszczenia, ponieważ uwzględnienie niektórych tylko zjawisk bardzo komplikuje i często uniemożliwia wykonanie obliczeń.

W zadaniach zakładamy więc, że niektóre wielkości są stałe, a zmienne zmieniają się w prosty sposób.

Co się dzieje z energią dostarczaną do silnika (chemiczną w postaci paliw, elektryczną)?

Zadanie


Silniki poruszającego się elektrowozu mają łączną moc P=800 kW, a ich sprawność wynosi 0,8. Siły oporu pomijamy.

Oblicz


wartość siły napędowej silników, jeżeli elektrowóz jedzie po poziomym torze z prędkością 20 m/s.

Fizyka. Praca mechaniczna. Praca - moc - energiaKondensator płaski - pojemność

Ciało o zerowym ciężarze

95. Wielkości fizyczne

POWRÓT DO "MECHANIKI"

96. Dźwięk – natężenie dźwięku - zadanie 1

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt