49. Termodynamika - nauka o cieple
2021-04-14

49. Termodynamika - nauka o cieple

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Nauka o "cieple" i przemianach z "ciepłem" związanych - termodynamika

Czym jest energia?

Jakie są jej formy występowania?

Jakie formy energii możemy praktycznie wykorzystywać?

Jednym z podstawowych problemów ekonomicznych i politycznych świata jest energia, a właściwie dostęp do nośników energii.

Każda postać energii w końcowym swoim stadium przechodzi w energię wewnętrzną - popularnie nazywaną ciepłem.

Procesami cieplnymi zajmuje się bardzo ważny dział fizyki - termodynamika.

trzy stany skupienia

Termodynamika jest jedną z trudniejszych dziedzin fizyki. Ma ona jednak zasadnicze znaczenie dla współczesnej cywilizacji z uwagi na to, że urządzenia cieplne są podstawą wielu procesów technologicznych i konieczne są do zwykłego funkcjonowania ludzi.

Jednym z podstawowych pojęć termodynamiki jest temperatura i termometr. Powszechnie stosowana jest skala Celsjusza.

Skala temperatury Celsjusza

Zadania z termodynamiki

Termodynamika - spis rozwiązanych zadań

Elektromagnetyzm - nauka o zjawiskach elektrycznych i magnetycznych

Elektrostatyka - prawo Coulomba

102. Elektryzowanie i nie tylko - doświadczenia

O akumulatorach
103. Akumulator. ¬ródła prądu stałego

Indukcja elektromagnetyczna

104. Indukcja elektromagnetyczna - zastosowanie

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie

432. Rozwiązane zadania z kinematyki

1192. Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała

4001. Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia

241. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N.

311. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Spisy rozwiązanych zadań

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rzuty

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe