Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

51. Atom

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

51. Atom i jądro atomoweAtom i jądro atomowe

W świecie atomu konieczne jest uwzględnianie zasady nieoznaczoności Heisenberga - nie można jednocześnie wyznaczyć dowolnie dokładnie wartości energii E i chwili czasu t, w której tę energię mierzymy.

Drugą ważną zasadą w mikroświecie jest zasada Pauliego – w atomie dwa elektrony nie mogą jednocześnie przebywać w tym samym stanie, muszą się różnić przynajmniej jedną liczbą kwantową.

Wejście w świat atomu wymaga zmiany sposobu myślenia – nasze wyobrażenia mające źródło w świecie makroskopowym są zupełnie nieadekwatne do świata atomu. O tym, że konieczna jest zmiana sposobu opisu atomu świadczą jego rozmiary.

Stopień rozdrobnienia materii na atomy świetnie określa liczba Avogadra – liczba atomów (cząsteczek) w jednym molu.

W gazach atomy i cząsteczki mogą się swobodnie przemieszczać, gazy można ściskać – oznacza to, że atomy i cząsteczki nie przylegają do siebie i na każde z nich przypada większa objętość niż każde z nich zajmuje.

Cieczy i ciał stałych nie można ścisnąć w takim stopniu jak gazy.

Oznacza to, że na każdy atom lub cząsteczkę przypada objętość w przybliżeniu równa objętości pojedynczego obiektu. Jest to jedna z metod oszacowania objętości atomu.

107. Czujniki w samochodzie. Jak "samochód" reaguje na różne czynniki fizyczne - czujniki w samochodzie

108. Tarcie

109. Dynamika

110. Astrofizyka. Grawitacja w skali kosmicznej

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika,   Elektromagnetyzm, Rzuty,    

51.12-2010.12.30Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt