Strona główna na telefon

63. Efekt fotoelektryczny

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne było jednym z ważniejszych w historii odkrywania natury światła.

Zjawisko to nie dało się wytłumaczyć za pomocą falowej teorii światła.

Obecnie powszechnie wykorzystywane jest zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - w pilotach do urządzeń elektronicznych, w systemie przesyłania informacji za pomocą podczerwieni (IRDa).

Zadanie


Obliczyć maksymalną energię kinetyczną elektronu w
zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, jeśli znane są:

Zjawisko to zostało wyjaśnione przez Einsteina i Millikana.

Podstawowym prawem opisującym to zjawisko jest prawo zachowania energii zapisane jako wzór Millikana-Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.

We wzorze tym wykorzystano stałą Plancka i koncepcję fotonów – pojedynczych porcji energii przenoszonych przez światło – kwantów energii (fotonów).

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybiciu elektronu z powierzchni metalu. Elektron ten w metalu jest elektronem swobodnym – elektronem uczestniczącym w przepływie prądu elektrycznego w metalu.

Praca wyjścia W to energia potrzebna do tego by elektron (swobodny) został wyrwany z powierzchni metalu a nie z atomu.

Światło o długości 200 nanometrów jest światłem z zakresu nadfioletu.

Energia niesiona przez foton wykorzystana jest na wykonanie pracy niezbędnej do wyrwania elektronu z metalu a część energii unosi elektron, który może ją stracić (częściowo lub całkowicie) w trakcie wychodzenia z metalu i występujących oddziaływań z innymi elektronami i siecią krystaliczną metalu.

Elektron unosi energię w postaci energii kinetycznej. Maksymalna wartość energii kinetycznej fotoelektronu równa jest różnicy energii wywołującej zjawisko i pracy wyjścia.

Foton, który niesie energię mniejszą niż praca wyjścia nie wywołuje zjawiska fotoelektrycznego

Fizyka. Rozwiązanie zadania z wyjaśnieniami 145. Ruch opóźniony - zadanie

146. Elektrony swobodne - gaz elektronowy

147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni

148. Fizyka na wakacje - nurkowanie

Potrzebujesz jeszcze informacji, przykładów, zadań, wyjaśnień?

Skorzystaj z wyszukiwarki zamieszczonej niżej.
Wpisz słowo, które może pomóc znaleźć Ci potrzebne informacje.

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?