Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

63. Efekt fotoelektryczny

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne było jednym z ważniejszych w historii odkrywania natury światła.

Zjawisko to nie dało się wytłumaczyć za pomocą falowej teorii światła.

Obecnie powszechnie wykorzystywane jest zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - w pilotach do urządzeń elektronicznych, w systemie przesyłania informacji za pomocą podczerwieni (IRDa).

Zadanie


Obliczyć maksymalną energię kinetyczną elektronu w
zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, jeśli znane są:

  • praca wyjścia fotoelektronu dla platyny 5,65 eV

  • i

  • długość fali padającego światła równa 200 nanometrów.


Zjawisko to zostało wyjaśnione przez Einsteina i Millikana.

Podstawowym prawem opisującym to zjawisko jest prawo zachowania energii zapisane jako wzór Millikana-Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego zewnętrznego.

We wzorze tym wykorzystano stałą Plancka i koncepcję fotonów – pojedynczych porcji energii przenoszonych przez światło – kwantów energii (fotonów).

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne polega na wybiciu elektronu z powierzchni metalu. Elektron ten w metalu jest elektronem swobodnym – elektronem uczestniczącym w przepływie prądu elektrycznego w metalu.

Praca wyjścia W to energia potrzebna do tego by elektron (swobodny) został wyrwany z powierzchni metalu a nie z atomu.

Światło o długości 200 nanometrów jest światłem z zakresu nadfioletu.

Energia niesiona przez foton wykorzystana jest na wykonanie pracy niezbędnej do wyrwania elektronu z metalu a część energii unosi elektron, który może ją stracić (częściowo lub całkowicie) w trakcie wychodzenia z metalu i występujących oddziaływań z innymi elektronami i siecią krystaliczną metalu.

Elektron unosi energię w postaci energii kinetycznej. Maksymalna wartość energii kinetycznej fotoelektronu równa jest różnicy energii wywołującej zjawisko i pracy wyjścia.

Foton, który niesie energię mniejszą niż praca wyjścia nie wywołuje zjawiska fotoelektrycznegoFizyka. Rozwiązanie zadania z wyjaśnieniami

145. Ruch opóźniony - zadanie

146. Elektrony swobodne - gaz elektronowy

147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni

148. Fizyka na wakacje - nurkowanie

Potrzebujesz jeszcze informacji, przykładów, zadań, wyjaśnień?

Skorzystaj z wyszukiwarki zamieszczonej niżej.
Wpisz słowo, które może pomóc znaleźć Ci potrzebne informacje.

Twoja wyszukiwarka


Zjawisko fotoelektryczne - zadania

63.14-2011.01.12Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt