65. Atom wodoru wedłu Bohra
2020-09-12 17:15

Strona główna na komputer

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

Model atomu Bohra

Model atomu wodoru opracowany przez Nielsa Bohra dał wiele odpowiedzi na pytania związane z istnieniem linii widmowych atomu wodoru.

Był kapitalnym wkładem do rozwoju analizy spektralnej. Obecnie analiza widmowa jest jednym z ważniejszych sposobów rozpoznawania zawartości pierwiastków i związków chemicznych w badanej substancji.

Energia elektronu w atomie wodoru

Energia ta ma wartość odpowiednio dla stanu podstawowego n = 1 i dla stanu wzbudzonego np. do stanu wzbudzonego m = 4. Możliwe są przejscia ze stanu m = 4 bezpośrednio do stanu podstawowego n = 1 i poprzez stany pośrednie n1 = 3, n2 = 2

Teraz można obliczyć częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych lub odpowiednio ich długości

Wyprowadzenie wzorów - wzór na energię kinetyczną elektronu znajdującego się na orbicie n

model atomu Bohra-2

Wzór na całkowitą energię elektronu znajdującego się na orbicie n

model atomu Bohra-2

Wzór na energię elektronu znajdującego sie na orbicie n

model atomu Bohra-2

Różnice energii między poziomami energetycznym m=4 i n=1

Energia emitowana Δ E41 przy przejściu z poziomu wzbudzonego m=4 na poziom podstawowy n=1

model atomu Bohra-2

Długość fali λ41

Długość fali emitowanej λ41 (lambda) przy przejściu z poziomu wzbudzonego m=4 na poziom podstawowy n=1

model atomu Bohra-2

Częstotliwość promieniowania f41

Częstotliwość f41 przy przejściu z poziomu wzbudzonego m=4 na poziom podstawowy n=1

model atomu Bohra-2

Różnice energii między poziomami energetycznym m=4 i n=3

Energia emitowana Δ E43 przy przejściu z poziomu wzbudzonego m=4 na poziom wzbudzony n=3

model atomu Bohra-2

Częstotliwości i długości fal emitowanych przez atom wodoru

model atomu Bohra-2 model atomu Bohra-2 model atomu Bohra-3

Inne strony

151. Przyspieszenie grawitacyjne nad powierzchnią Ziemi

152. Przyspieszenie grawitacyjne na Ziemi

153. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi

154. Gaz doskonały - prawo Clapeyrona

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Starożytnej Grecji?