Strona na telefon

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Prace dotyczące atomu wodoru według modelu Nielsa BohraModel atomu opracowany przez Nielsa Bohra pozwolił na wyjaśnienie zagadnienia długości fal emitowanych przez atomy wodoru.

Pojęcia wykorzystane w modelu atomu wodoru Bohra

Całkowita energia atomu (elektronu w atomie wodoru),
przejścia energetyczne,
emisja fal,
częstotliwości i długości fal


Wyprowadzenie wzorów z:
Model atomu wodoru - 1

Wyprowadzenie wzoru na całkowitą energię elektronu (atomu) i promień orbity elektronu

Model atomu wodoru - 2 - energia

Emitowane przez atom wodoru długości falserie:Model atomu wodoru - 3 - emitowane fale

Długości fal emitowanych przez atom wodoru w serii Bracketta

Model atomu wodoru - 4 - emitowane fale - seria Bracketta


Energia elektronu w atomie wodoru


przejścia energetyczne, częstotliwości i długości fal emitowanych przez atom wodoru

Model atomu wodoru

Zjawisko fotoelektryczneZadania z efektu fotoelektrycznego
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

inne trochę zadanie

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

i jeszcze jedno

Efekt fotoelektryczny

Możesz skorzystać też ze

SCIAGAWA
Podstawy teorii atomistycznej

Ogólne informacje o atomie

Atomy i akceleratory

Model atomu wodoru i doświadczenie Francka-Hertza

Model atomu Bohra

Krótko o laserze

Laser

Ogólnie o promieniowaniu jako o sposobie przekazywania energii

Promieniowanie

Promieniowanie rentgenowskie, właściwości, skutki, zastosowanie

Promieniowanie rentgenowskie

Atom wodoru - seria Bracketta

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?