72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Strona na telefon

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Prace dotyczące atomu wodoru według modelu Nielsa Bohra

Model atomu opracowany przez Nielsa Bohra pozwolił na wyjaśnienie zagadnienia długości fal emitowanych przez atomy wodoru.

Pojęcia wykorzystane w modelu atomu wodoru Bohra

Całkowita energia atomu (elektronu w atomie wodoru),
przejścia energetyczne,
emisja fal,
częstotliwości i długości fal

Wyprowadzenie wzorów z:

równości siły dośrodkowej potrzebnej do utrzymania ciała w ruchu po okręgu i siły elektrycznej Coulomba (Ľródło siły dośrodkowej)
oraz

z warunku kwantowego na moment pędu elektronu w ruchu po okręgu wokół protonu (jądra).

Model atomu wodoru - 1

Wyprowadzenie wzoru na całkowitą energię elektronu (atomu) i promień orbity elektronu

Model atomu wodoru - 2 - energia

Emitowane przez atom wodoru długości fal

serie:
Lymana

Balmera

Paschena

Model atomu wodoru - 3 - emitowane fale

Długości fal emitowanych przez atom wodoru w serii Bracketta

Model atomu wodoru - 4 - emitowane fale - seria Bracketta

Energia elektronu w atomie wodoru

przejścia energetyczne, częstotliwości i długości fal emitowanych przez atom wodoru

Model atomu wodoru

Zjawisko fotoelektryczne

Zadania z efektu fotoelektrycznego

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

inne trochę zadanie

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

i jeszcze jedno

Efekt fotoelektryczny

Możesz skorzystać też ze

Atom wodoru - seria Bracketta

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?