Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

74. Seria Bracketta atomu wodoru

Seria BalmeraBalmer analizując widmo promieniowania atomu wodoru zaproponował do jednej z serii - w zakresie widzialnym wzór nazywany teraz wzorem Balmera

Uogólnienie wzoru Balmera dla serii Balmera przedstawia wzór przedstawiony niżej. Seria ta przypada na nadfiolet i światło widzialne.

Wzór Balmera

Dalej obliczenia przeprowadzimy dla serii Bracketta

Seria Bracketta - granice
74.9-2010.05.25Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt