74. Seria Bracketta atomu wodoru

Strona na telefon

74. Seria Bracketta atomu wodoru

Seria Balmera

Balmer analizując widmo promieniowania atomu wodoru zaproponował do jednej z serii - w zakresie widzialnym wzór nazywany teraz wzorem Balmera

Uogólnienie wzoru Balmera dla serii Balmera przedstawia wzór przedstawiony niżej. Seria ta przypada na nadfiolet i światło widzialne.

Wzór Balmera

Dalej obliczenia przeprowadzimy dla serii Bracketta

Seria Bracketta - granice

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?