Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

84. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - spis

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

Zadanie na obliczenie energii kinetycznej fotoelektronu


1 eV (jeden elektronowolt) to energia uzyskana przez cząstkę o ładunku elementarnym przyspieszona napięciem jednego wolta.

Zadanie


Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta=4,5eV.

Jaką maksymalną energię kinetyczna i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości:

a) 800 nm (czerwone),

b) 700 nm,

c) 600 nm,

d) 500 nm,

e) 400 nm (fioletowe)?

1nm=1nanometr=10-9m

Jakie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?

10. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne


Zadanie


Praca wyjścia elektronów z molibdenu wynosi W.
Jaka będzie maksymalna prędkość elektronów wylatujących z powierzchni molibdenu, po oświetleniu jej promieniowaniem o długości fali lambda.

24. Zadania o świetle, zjawisku fotoelektrycznym, zjawisku Comptona

Zadanie


Praca wyjścia dla molibdenu równa jest 4,5 elektronowolta.

Jaką maksymalną energię kinetyczna i prędkość mogą uzyskać fotoelektrony uwolnione przez światło o długości: 800 nm, 700 nm, 600 nm, 500 nm, 400 nm?

Jakie napięcie zatrzyma te fotoelektrony?
30. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

Zadanie


Obliczyć maksymalną energię kinetyczną elektronu w zjawisku fotoelektrycznym zewnętrznym, jeśli znane są:

- praca wyjścia fotoelektronu dla platyny 5,65 eV
i
- długość fali padającego światła równa 200 nm.
63. Efekt fotoelektryczny

Zadanie


Na izolowaną od otoczenia płytkę z rubidu umieszczoną w opróżnionej z powietrza bańce pada światło. Jaki ładunek uzyska płytka pod wpływem tego światła?

Obliczenia przeprowadzić dla światła o energii fotonu równej 3 elektronowolty i dla ilości 200 zaabsorbowanych fotonów.

Praca wyjścia dla rubidu równa jest 2,16 eV.
195. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - właściwości

Zadanie


Światło o określonej długości (300nm) wywołuje efekt fotoelektryczny w metalu o pracy wyjścia W=2,16eV (rubid). Jaką maksymalną prędkość mogą uzyskać fotoelektrony?

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.

Zadanie


Światło o długości 350 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w licie o pracy wyjścia W=2,4eV. Jaką maksymalną energię kinetyczną uzyska fotoelektron?

319. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Zadanie


Światło o długości 400 nanometrów wywołuje efekt fotoelektryczny w cezie o pracy wyjścia W=2,14eV. Jakie jest potrzebne napięcie hamowania do zatrzymania fotoelektronu?

320. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

Obecnie większe i szersze zastosowanie praktyczne ma zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne.

Zachodzi ono w półprzewodnikach. Stosowane jest np. w pilotach działających na podczerwień, w matrycach aparatów cyfrowych i kamer cyfrowych, w urządzeniach IRDA.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

84.21-2011.01.12Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt