Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

90. Skala dźwięków - równomiernie temperowana

Oktawa jest ważnym pojęciem w akustyce i muzyce.
Jest to pewien przedział częstotliwości dźwięków słyszalnych.

Oktawa - skrajne dźwięki oktawy mają częstotliwości różniące się czynnikiem 2.

Oznacz to, że wyższy kraniec oktawy ma dźwięk o częstotliwości dwa razy większej niż kraniec dolny.

Litery c, d, e, f, g, a, h z numerkami u góry (wskaźnikami) oznaczają kolejne dźwięki z oktawy.

Częstotliwości skali stosowane w muzyce podane są w przybliżeniu, z wyjątkiem częstotliwości dla dźwięku a1, dokładnie równej 440 Hz.

Podział częstotliwości wynika z wrażliwości ucha ludzkiego.
Skala dźwięków - 1Między częstotliwościami w oktawie zachodzą następujące przybliżone zależności

Skala dźwięków - 1Cała oktawa została podzielona na 12 półtonów, rozdzielonych tak, że iloraz częstotliwości dwu kolejnych półtonów daje taką samą liczbę. W ten sposób cała oktawa liczy 12 półtonów. Dźwięki skali muzycznej trochę odbiegają od poniższych obliczeń.

Skala dźwięków - 1

Skala dźwięków równomiernie temperowanaOgólna zależność między krańcowymi dźwiękami oktawy i poszczególnymi kolejnymi półtonami jest następująca

Skala dźwięków - 1


I krótki cytat z powieści Igora Strumińskiego i Jerzego Socały "Rękopis zagubiony w Jeleniewie" Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

"Bździna, dobrodzieje, w kiszkach niczym we wieży albo lochu więziona, zdrowiu ieno szkodzi y cerę łacno może zepsować."

Potrzebujesz jeszcze informacji, przykładów, zadań, wyjaśnień?

Skorzystaj z wyszukiwarki zamieszczonej niżej.
Wpisz słowo, które może pomóc znaleźć Ci potrzebne informacje.

Twoja wyszukiwarka


90.14-2011.01.21Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt