Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1020_03. Powiększenie mikroskopu

Mikroskop to jeden z podstawowych układów soczewek. Najprostszy mikroskop składa się z dwóch soczewek skupiających. Jedna soczewka, obiektyw, daje obraz rzeczywisty. Druga soczewka, okular, daje obraz pozorny.

Zadanie

Wyprowadzić wzór na powiększenie mikroskopu.

Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Mikroskop składa się z dwóch układów soczewek pracujących jak dwie soczewki skupiające.

Pierwszy układ to obiektyw, drugi - okular.

Obiektyw daje obraz rzeczywisty, okular zaś - obraz pozorny.

Najprostszy mikroskop składa się z dwóch soczewek skupiających:
- jedna to obiektyw
- druga to okular.

optyka optyka optyka optyka

Obiektyw daje obraz rzeczywisty powiększony - przedmiot znajduje się w odległości większej niż jedna ogniskowa, ale mniejszej niż dwie ogniskowe.

Okular daje obraz pozorny, prosty, powiększony w porównaniu z obrazem z obiektywu.

Oko widzi obraz wielokrotnie powiększony - powiększenie jest równe iloczynowi powiększeń obiektywu i okularu.

Wyprowadzimy zależność (wzór) na powiększenie mikroskopu w zależności od własności skupiających soczewek (ogniskowych) i ich odległości od siebie.

Powiększenie mikroskopu


1. Powiększenie mikroskopu


optyka p1 - powiększenie obiektywu

p2 - powiększenie okularu

l - odległość okularu od obiektywu

d - odległość dobrego widzenia

f1 - ogniskowa obiektywu

f2 - ogniskowa okularu

p - powiększenie mikroskopu
Powrót na początek strony

2. Wzory wyjściowe

optyka

H - wysokość obrazu

h - wysokość przedmiotu

h1 - wysokość obrazu wytworzonego przez obiektyw

x - odległość przedmiotu od obiektywu

y1 - odległość obrazu wytworzonego przez obiektyw od obiektywu

y2 - odległość obrazu wytworzonego prze okular od okularu

l - odległość obiektywu od okularu

x2=l-y1 - odległość obrazu wytworzonego przez obiektyw od okularu

Powiększenie mikroskopu jest równe iloczynowi powiększenia obiektywu i powiększenia okularu

Obraz otrzymany z obiektywu jest obrazem rzeczywistym, obrza otrzymany z okularu jest obrazem pozornym. Do obliczeń bierzemy wartości odległości przedmiotu od soczewki i wartości odległości obrazów od soczewek.

Dla okularu przedmiotem świecącym jest obraz wytworzony przez obiektyw.

Powrót na początek strony

3. Wyprowadzanie wzoru


optyka
Powrót na początek strony

4. Przybliżenia i wzór końcowy


optyka
Powrót na początek strony
Twoja wyszukiwarka

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt