Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1020_04. Powiększenie lupy

Lupa to soczewka skupiająca, która daje obraz pozorny. Oznacza to, że oglądany przedmiot umieszczamy między lupą a jej ogniskową.

Oko widzi obraz powiększony, prosty i pozorny.

Zadanie

Wyprowadzić wzór na powiększenie lupy.

Przyjąć odpowiednie założenia

Wyprowadzimy zależność (wzór) na powiększenie lupy w zależności od własności skupiających soczewki (ogniskowej ) i ich odległości od siebie.

Rozwiązanie

1. Równanie soczewki i warunki otrzymania obrazu 2. Równanie soczewki 3. Przekształcenie wzoru i wzór na powiększenie

Lupą może być każda soczewka skupiająca, czyli soczewka o dodatniej ogniskowej (dodatniej zdolności skupiającej).

Powiększenie lupy

1. Równanie soczewki i warunki otrzymania obrazu


optyka

Równanie soczewki (obrazowe) wiąże ze sobą odległości (dla soczewki cienkiej):
- ogniskowej
- odległości przedmiotu od soczewki
- odległości obrazu od soczewki

f - ogniskowa soczewki (lupy)
x - odległość przedmiotu od soczewki (lupy)
y - odległość obrazu od soczewki (lupy)
Odległość y jest ujemna - otrzymany obraz jest pozorny
d - odległość dobrego widzenia
Powrót na początek strony

2. Równanie soczewki


optyka

Korzystamy z równania soczewki cienkiej (o bardzo małej grubości).


Odległość obrazu od soczewki jest ujemna - obraz jest pozorny.


Powiększenie soczewki to iloraz wysokości obrazu otrzymanego w soczewce przez wysokość przedmiotu.


Przedmiot jest cienki i stoi na osi optycznej soczewki.


Wielkości
p - powiększenie obrazu
H - wysokość obrazu
h - wysokość przedmiotu świecącego

Powrót na początek strony

3. Przekształcenie wzoru


optyka Wyłączamy przed nawias odwrotność odległości przedmiotu od soczewki - 1/x
Wykonujemy działanie w nawiasie
Wykorzystujemy zależność na powiększenie obrazu w soczewce skupiającej
Powrót na początek strony

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt