Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1020_05. Optyka - okulary

Podstawowe wady wzroku to krótkowidztwo i dalekowidztwo. Krótkowidz dobrze widzi przedmioty znajdujące się blisko oka, dalekowidz natomiast dobrze widzi przedmioty znajdujące się daleko od oka.

Zadanie

Jak dobrać okulary dla krótkowidza, jak dla dalekowidza?

Rozwiązanie

Okulary i wady wzroku.

Do oka możemy zastosować równanie soczewki dla przedmiotu świecącego i powstałego obrazu.

Obraz w oku powstaje na siatkówce.
Obraz ten jest odwrócony, pomniejszony i rzeczywisty.

Odległość obrazu od soczewki jest prawie stała - zależy od samego oka, jego rozmiarów.

Do układu okulary - oko zastosujemy również równanie soczewki.

1. Wady wzroku


Podstawowe wady wzroku to krótkowidztwo lub dalekowidztwo.
Oznacza to, że dobrze widziany przedmiot znajduje się w innej odległości niż typowa odległość dobrego widzenia - 0,25 metra.

fizyka, optyka geometryczna, soczewka skupiająca oko, okularyRównanie soczewki sferycznej cienkiej
Zastosujemy równanie soczewki cienkiej.

Wykorzystamy je dla soczewki oka i dla soczewki okularów

Zdolność skupiającą dwóch soczewek dodamy.


Wielkości występujące w równaniach

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

y - odległość obrazu od soczewki oka

f - ogniskowa soczewki oka

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów

f1 - ogniskowa soczewki okularówPowrót na początek strony

2. Równanie soczewki

Korzystamy z równania soczewki cienkiej.

Odległość obrazu od soczewki jest ujemna - obraz jest pozorny.

fizyka, optyka geometryczna, soczewka skupiająca oko, okulary

Wielkości występujące w równaniach

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

y - odległość obrazu od soczewki oka

f - ogniskowa soczewki oka

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów

f1 - ogniskowa soczewki

Otrzymujemy wyrażenie na ogniskową soczewki okularów korekcyjnych.
Powrót na początek strony

3. Warunek korekcji dla krótkowidza i dla dalekowidza

optyka

Wynik obliczeń

Dla krótkowidza okulary mają ogniskową soczewki ujemną.

Nazywamy te okulary potocznie ujemnymi (minusami).

Dla dalekowidza okulary mają zdolność skupiającą dodatnią - ogniskowa soczewki jest dodatnia.

d - odległość dobrego widzenia równa około 25 centymetrów (przeciętnie)

x - odległość przedmiotu od soczewki oka

f1 - ogniskowa soczewki okularów korekcyjnych

Zdolność skupiająca soczewek ("plusy" lub "minusy") obliczamy jako odwrotności ogniskowej soczewki wyrażonej w metrach.

Powrót na początek strony

4. Okulary dla krótkowidza i dla dalekowidza


optyka
Powrót na początek strony
Wynik obliczeń

Dla krótkowidza stosujemy okulary z ujemną zdolnością skupiającą.

Dla dalekowidza stosujemy okulary o dodatniej zdolności skupiającej - soczewki skupiające w powietrzu.

Obliczenia określają w sposób przybliżony potrzebne szkła korekcyjne.

Jedynym skutecznym sposobem doboru szkieł jest badanie wzroku w gabinecie okulistycznym.

Oprócz krótkowidztwa i dalekowidztwa występują inne wady wzroku.
Ze względu na złożony charakter tych wad nie można ich analizować w fizyce szkolnej.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt