Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1074_slownik_g


Gaz
Gaz doskonały
Gazu doskonałego przemiany
Gaz to forma (stan) występowania, a którym poszczególne cząsteczki substancji gazu nie są ze sobą związane.
Powrót do spisu

Gaz doskonały to model teoretyczny gazu, w którym pomijamy rozmiary cząsteczek gazu, oddziaływania między tymi cząsteczkami, gdy nie stykają się ze sobą.
Powrót do spisu

Gazu doskonałego przemiany następują, gdy ulega zmianie jakiś parametr stanu gazu (bez zmiany jego ilości - masy).
Powrót do spisu

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt