Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

1074_slownik_s

Siła

Siła jest miarą oddziaływania.

Oddziaływania uwidaczniają się poprzez skutki.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje skutków oddziaływań - statyczne i dynamiczne.

Tradycyjnie wyróróżniamy wiele rodzajów sił - np. tarcie, elektryczne, magnetyczne, jądrowe, grawitacyjne, lepkość, przyleganie, nacisk, sprężyste itd.

Wszystkie wymienione oddziaływania mozna wytłumaczyć przez oddziaływania podstawowe.

Ważne pytanie dotyczące oddziaływań - jak przenoszone są oddziaływania?

Siła w Wikipedii
Siła w Fizykonie

Siła elektrodynamiczna

Siła elektrodynamiczna jest to siła jaką pole magnetyczne działa na przewodnik z prądem.

Siła grawitacji

Siła grawitacji to siła jaką oddziałują na siebie każde dwa ciała. Oznacza to, że siła ta występuje niezależnie od własności elektrycznych i magnetycznych tych ciał. Siła ta zależy od mas tych ciał.

Siła Lorentza

Siłą Lorentza nazywamy siłe działającą na poruszającą się w polu magnetycznym naładowaną cząstkę.

  2012-12-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt