71. Natężenie pola elektrostatycznego

72. Wartość natężenia pola elektrostatycznego

73. Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego

74. Energia potencjalna układu ładunków elektrycznych

75. Pojemność elektryczna układu kondensatorów połączonych szeregowo

76. Pojemność elektryczna układu kondensatorów połączonych równolegle

77. Napięcie elektryczne definiujemy jako iloraz pracy wykonanej w trakcie przesuwania ładunku elektrycznego w polu elektrycznym przez wartość tego ładunku.

78. Zależność między napięciem elektrycznym a natężeniem pola

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • Przemiana adiabatyczna gazu doskonałegol

  Spisy rozwiązanych zadań

 • ATOM,
 • Mechanika,
 • OPTYKA,
 • grawitacja,
 • Elektrostatyka,
 • Magnetyzm,
 • Prąd elektryczny,
 • Energia,
 • Szybkość ruchu,
 • Kinematyka,
 • RUCH PO OKRĘGU,
 • Dynamika,
 • Elektromagnetyzm,
 • Rzuty,

  Kilka linków z historii

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku
 • Dziedzictwo kulturowe