Ruch ciała - wzory - definicje

Prędkość średnia ruchu ciała
Składowa x-owa prędkości średniej
Prędkość chwilowa ruchu ciała
Składowa x-owa prędkości chwilowej
Przyspieszenie średnie ruchu ciała
Składowa x-owa przyspieszenia średniego
 
Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała
Składowa x-owa przyspieszenia chwilowego

Prędkość średnia ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide v śr = Δ r Δ t Δ r = r 2 - r 1 Δ t = t 2 - t 1

Spis wzorów

Przykład obliczenia prędkości średniej

Prędkość ruchu ciała jest wielkością wektorową

Wektor - vśr - prędkość średnia ruchu ciała

Wektor - Δr - przemieszczenie ciała

Skalar - Δt - czas trwania przemieszczenia ciała

Prędkość średnia jest określona dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu.

Wektor r1 - wektor położenia ciała w chwili t1

Wektor r2 - wektor położenia ciała w chwili t2

Spis wzorów

Składowa x-owa prędkości średniej

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide v x , śr = Δ x Δ t Δ x = x 2 - x 1 Δ t = t 2 - t 1

Spis wzorów

Prędkość chwilowa ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide v = lim Δ t 0 Δ r Δ t Δ r = r 2 - r 1 Δ t = t 2 - t 1

Spis wzorów

Składowa x-owa prędkości chwilowej

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide v x = lim Δ t 0 Δ x Δ t Δ x = x 2 - x 1 Δ t = t 2 - t 1

Spis wzorów

Przyspieszenie średnie ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide a śr = Δ v Δ t Δ v = v 2 - v 1 Δ t = t 2 - t 1

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Składowa x-owa przyspieszenia średniego ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide a śr = Δ v x Δ t Δ v x = v x ,2 - v x ,1 Δ t = t 2 - t 1

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Przyspieszenie ruchu ciała jest wielkością wektorową - w ogólnym przypadku ma trzy składowe ax, ay, az.

Skalar - ax,śr - składowa x-owa przyspieszenia średniego ruchu ciała

Skalar - Δvx - zmiana składowej x-owej prędkości ciała (wzdłuż osi x-ów)

Skalar - Δt - czas trwania ruchu ciała

Przyspieszenie średnie ruchu ciała jest określone dla konkretnego przedziału czasu trwania ruchu - dotyczy to każdej składowej przyspieszenia.

Skalar vx,1 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t1

Skalar vx,2 - składowa x-owa prędkości ruchu ciała w chwili t2

Spis wzorów

Przyspieszenie chwilowe ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide a = lim Δ t 0 Δ v Δ t Δ v = v 2 - v 1 Δ t = t 2 - t 1

Wyjaśnienia

Spis wzorów

Składowa x-owa przyspieszenia chwilowego ruchu ciała

Wyjaśnienia  Spis wzorów

Master slide a x = lim Δ t 0 Δ v x Δ t Δ v x = v x ,2 - v x ,1 Δ t = t 2 - t 1

Wyjaśnienia    Spis wzorów