Strona na telefon

Kinematyka punktu materialnego

wersja na telefon

1. Zadanie

Ciało o znikomych rozmiarach porusza się po ustalonym torze.

W chwili początkowej zarejestrowano przebytą drogę 3,1 m i prędkość początkową 2,3 m/s.

Dalej ciało poruszało się ruchem przyspieszonym ze stałą wartością przyspieszenia 1,3 m/s2 zwróconym stale w stronę ruchu ciała.

Stosując model ruchu punktu materialnego obliczyć drogę przebytą przez ciało w ciągu czasu 3,8 s.

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 s 0 = 3,1 m droga początkowa v 0 = 2,3 m s prędkość początkowa a = 1,3 m s 2 przyspieszenie ruchu t = 3,8 s czas ruchu wersja na telefon

2. Obliczenia

Podstawiamy dane do wzoru i obliczamy. Wynik przybliżamy do dwóch miejsc znaczących po wykonaniu wszystkich obliczeń

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 s = 3,1 m + 2,3 m s 3,8 s + 1 2 1,3 m s 2 3,8 2 s 2 s = 3,1 m + 8,74 m + 9,386 m s = 21,226 m 21 m s = 21 m

3. Obliczenie średniej prędkości

Obliczyć średnią szybkość ruchu ciała

Najpierw wyprowadzimy wzór. Korzystamy z definicji - szybkość średnia to iloraz drogi przez czas jej przebycia.

Otrzymany wzór wiąże ze sobą szybkość początkową, przyspieszenie i czas trwania ruchu. Znika we wzorze droga.

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 v śr = s s 0 t v śr = v 0 t + a t 2 2 t v śr = v 0 + a t 2

4. Obliczenia rachunkowe

Do otrzymanego wzoru podstawiamy dane z zadania

Master slide v śr = v 0 + a t 2 v śr = 2,3 m s + 1,3 m s 2 3,8 s 2 v śr = 2,3 m s + 2,47 m s v śr = 4,77 m s 4, 8 m s v śr = 4,8 m s

ATOM,   Mechanika< , OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja

  Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?