Strona na telefon

Kinematyka punktu materialnego

1. Dokładność obliczeń

Wersja na telefon

Ile cyfr podajemy w końcowym wyniku?

W zadaniach szkolnych na ogół podajemy 2 cyfry znaczące.

Co to jest cyfra znacząca?

W liczbach, które zaczynają się od cyfr innych niż zero, to pierwsze kolejne cyfry.

W liczbach zaczynających się od zera cyframi znaczącymi są kolejne cyfry zaczynając od pierwszej cyfry różnej od zera.

Kolejne cyfry (druga, trzecia,..)znacząca może być równa zero.

Przykład obliczeń, gdzie wszystkie dane wielkości maja po dwie cyfry znaczące.

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 s = 3,1 m + 2,3 m s 3,8 s + 1 2 1,3 m s 2 3,8 2 s 2 s = 3,1 m + 8,74 m + 9,386 m s = 21,226 m 21 m s = 21 m

Kinematyka punktu materialnego

2. Obliczenie wartości zawyżonej

Do obliczeń bierzemy górne granice przedziałów wartości

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 s M = 3,2 m + 2,4 m s 3,9 s + 1 2 1,4 m s 2 3,9 2 s 2 s M = 3,2 m + 9,36 m + 10,647 m s M = 23,207 m 23 m s M = 23 m

Kinematyka punktu materialnego

3. Obliczenie wielkości zaniżonych

Do obliczeń bierzemy liczby będące dolnymi granicami przedziałów

Master slide s = s 0 + v 0 t + a t 2 2 s m = 3,0 m + 2,2 m s 3,7 s + 1 2 1,2 m s 2 3,7 2 s 2 s m = 3,0 m + 8,14 m + 8,214 m s m = 19,354 m 19 m s m = 19 m

Kinematyka punktu materialnego

4. Obliczenie zawyżonej wartości szybkości średniej

Najpierw wynik obliczony dla danych podanych w zadaniu.

Master slide v śr = v 0 + a t 2 v śr = 2,3 m s + 1,3 m s 2 3,8 s 2 v śr = 2,3 m s + 2,47 m s v śr = 4,77 m s 4, 8 m s v śr = 4,8 m s
Master slide v śr = v 0 + a t 2 v śr , M = 2,4 m s + 1,4 m s 2 3,9 s 2 v śr = 2,4 m s + 2,73 m s v śr = 5,13 m s 5,1 m s v śr = 5,1 m s

Kinematyka punktu materialnego

5. Obliczenie zaniżonej wartości szybkości średniej

Master slide v śr = v 0 + a t 2 v śr , m = 2,2 m s + 1,2 m s 2 3,7 s 2 v śr , m = 2,2 m s + 2,22 m s v śr , m = 4,42 m s 4, 4 m s v śr , m = 4,4 m s

Inne strony

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Strony z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?