Energia emitowana przez Słońce

1. Zadanie

Słońce emituje energię przede wszystkim w formie promieniowania elektromagnetycznego. Wartość energii słonecznej docierającej na odległość 1 jednostki astronomicznej od Słońca nazywamy stałą słoneczną albo całkowitą irradiacją Słońca (TSI).

Wartość stałej słonecznej zmierzona przez sztuczne satelity Ziemi ma wartość 1361 watów na metr kwadratowy powierzchni ustawionej prostopadle do kierunku padania promieniowania Słońca.

Obliczyć całkowitą energię emitowana przez Słońce w ciągu sekundy.

Master slide W = P t W = k S t W = k 4 π r 2 t W = 4 π k r 2 t k = 1 361 W m 2 r = 1,50 10 11 m π = 3,142

Energia emitowana przez Słońce

2. Zadanie

Master slide W = 4 π k r 2 t k = 1 361 W m 2 r = 1,50 10 11 m π = 3,142 t = 1 s W = 4 3,142 1 361 1,50 2 ( 10 11 ) 2 1 W m 2 m 2 s W = 38 486 10 22 J W = 3,85 10 26 J

Energia emitowana przez Słońce

3. Zadanie

Zapiszemy energię emitowana przez Słońce w ciągu jednej sekundy w kilowatogodzinach.

Kilowatogodzina jest jednostką energii stosowaną w energetyce do rozliczeń z klientami.

Jedna kilowatogodzina jest równa iloczynowi mocy jednego kilowata przez czas 1 godziny.

Jedna kilowatogodzina równa jest 3,6 megadżuli.

Master slide W = 4 π k r 2 t W = 38 486 10 22 J 1 kWh = 1000 W 3 600 s 1 kWh = 3 600 000 J 1 kWh = 3,6 10 6 J W = 3,8486 10 26 3,6 10 6 kWh W = 1,069 10 26 6 kWh W = 1,07 10 20 kWh

Energia emitowana przez Słońce

4. Zadanie

Zgodnie z równaniem Einsteina energia wysyłana przez Słońce powstała kosztem ubytku masy Słońca.

Jaka ilość masy Słońca uleciała w przestrzeń w formie promieniowania elektromagnetycznego w ciągu jednej sekundy

Master slide W = 4 π k r 2 t W = 38 486 10 22 J Δ E = Δ m c 2 Δ m = Δ E c 2 c = 3,00 10 8 m s Δ m = 38 486 10 22 J ( 3,00 10 8 m s ) 2 Δ m = 38 486 10 22 kg m 2 s 2 9,00 10 16 m 2 s 2 Δ m = 4276 10 22 16 kg Δ m = 4276 10 6 kg Δ m = 4,28 10 9 kg

Inne strony

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Master slide X * Z A X Z A + γ rozpad gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Strony z historii starożytnej?

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?