Strona główna na komputer

116. Fizyka atomowa

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Fizyka atomowa to sztandarowa dziedzina fizyki XX wieku

Z czego zbudowana jest materia?
Czy istnieje jakaś najmniejsza porcja materii?

Takie pytania zadawali sobie ludzie już od czasów starożytnych.

Pytanie takie i pierwszą odpowiedĽ (znaną nam) postawił Demokryt z Abdery.

Jego atom miał być najmniejszą niepodzielną cząstką materii.

Z biegiem czasu okazało się, że owszem istnieją te najmniejsze cząstki materii zwane atomami, ale mają strukturę złożoną.

Powstanie teorii opisującej budowę atomu, cząsteczki i kryształu było podstawą do rozwoju współczesnej techniki, elektroniki i telekomunikacji, telewizji, radia, elektroniki przemysłowej, informatyki, motoryzacji i wielu innych dziedzin.

Zaczęło się trudno, jak zwykle. Najpierw niepokojące fakty doświadczalne (np. efekt fotoelektryczny, promieniowanie atomów). Potem konieczność przyjęcia nowych koncepcji fizycznych, niezgodnych z tak zwanym zdrowym rozsądkiem.

Najprostszą teorią atomu była i jest teoria Nielsa Bohra. teoria ta korzystała z rozwiązań fizyki klasycznej i wprowadzała nowe koncepcje, niezgodne z fizyką tradycyjną.

Bohr zbudował on model dla najprostszego atomu dla atomu wodoru.

Model atomu wodoru - wykaz stron

Model atomu wodoru - wykaz stron

Z teorią budowy atomu związana jest dualistyczna natura światła i materii. Materia i światło ujawniają w różnych zjawiskach własności falowe lub własności korpuskularne.

Najpierw zetknęli się badacze ze zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stron

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stron

1046. Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?