Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

116. Fizyka atomowa

Zjawisko fotoelektryczne - zadania

Fizyka atomowa to sztandarowa dziedzina fizyki XX wieku


Z czego zbudowana jest materia?
Czy istnieje jakaś najmniejsza porcja materii?

Takie pytania zadawali sobie ludzie już od czasów starożytnych.

Pytanie takie i pierwszą odpowiedź (znaną nam) postawił Demokryt z Abdery.

Jego atom miał być najmniejszą niepodzielną cząstką materii.

Z biegiem czasu okazało się, że owszem istnieją te najmniejsze cząstki materii zwane atomami, ale mają strukturę złożoną.

Powstanie teorii opisującej budowę atomu, cząsteczki i kryształu było podstawą do rozwoju współczesnej techniki, elektroniki i telekomunikacji, telewizji, radia, elektroniki przemysłowej, informatyki, motoryzacji i wielu innych dziedzin.

Zaczęło się trudno, jak zwykle. Najpierw niepokojące fakty doświadczalne (np. efekt fotoelektryczny, promieniowanie atomów). Potem konieczność przyjęcia nowych koncepcji fizycznych, niezgodnych z tak zwanym zdrowym rozsądkiem.

Najprostszą teorią atomu była i jest teoria Nielsa Bohra. teoria ta korzystała z rozwiązań fizyki klasycznej i wprowadzała nowe koncepcje, niezgodne z fizyką tradycyjną.

Bohr zbudował on model dla najprostszego atomu dla atomu wodoru.Model atomu wodoru - wykaz stronModel atomu wodoru - wykaz stron

Z teorią budowy atomu związana jest dualistyczna natura światła i materii. Materia i światło ujawniają w różnych zjawiskach własności falowe lub własności korpuskularne.

Najpierw zetknęli się badacze ze zjawiskiem fotoelektrycznym zewnętrznym.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stronZjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - wykaz stron

Na zakończenie krótki cytat z powieści
"Rękopis zagubiony w Jeleniewie" Igor Strumiński i Jerzy Socała, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

"Prawda, Erasmus starca z Kos słuchać pilnie radzi. Tam to wszak napisano, by wiatrów trawiennych w portkach nie trzymać, bo wolność nade wszystko kochają."

Jay Abraham "Paradoks nieoczekiwanych zysków" - Jest to ebook znanego, amerykańskiego konsultanta ds. marketingu. Jay Abraham to najdroższy, lub jeden z najdroższych konsultantów w USA.Zjawisko fotoelektryczne - zadania

116.11-2011.01.12Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt