Strona główna 

  Ruch 

  Siły 

  Energia 

  Prąd  

  Atom 

Co wpisać do wyszukiwarki?
może to co jest istotne w zadaniu?

Spisy rozwiązanych zadań

Kilka linków z historii

Na luzie

Zadanie - zwierciadło kuliste

W odległości x od zwierciadła kulistego wypukłego znajduje się przedmiot. Ogniskowa zwierciadła równa jest f. Jaki otrzymamy obraz tego przedmiotu? W jakiej odległości y od zwierciadła będzie obraz? Jakie jest powiększenie p obrazu?

Podstawowym zjawiskiem fizycznym jest ruch ciał.

Ruchem ciała w fizyce jest każda zmiana położenia ciała.

Zmiana położenia ciała może polegać na przemieszczeniu się ciała w inne miejsce, obrocie ciała lub złożeniu obu tych zmian.
Obliczanie przemieszczenia - przykłady obliczeń wektora przemieszczenia ciał.

Ruchem ciał zajmuje się podstawowy dział fizyki - mechanika.

Badanie ruchu można podzielić na dwie dziedziny - opisywanie ruchu i badanie przyczyn zmian ruchu.

Opisem ruchu zajmuje się kinematyka. Przyczynami zmian ruchu zajmuje się dynamika.

Spisy rozwiązanych zadań - rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Prosto o ruchu, o szybkości ruchu, o drodze ruchu - definicje, wzory, przykłady obliczeń.

Przykłady obliczania przemieszczenia, wektora położenia końcowego i początkowego.

Pojęcia związane z ruchem

Podstawowe pojęcia związane z ruchem to:
położenie ciała
zmiana położenia ciała inaczej przemieszczenie ciała
układ odniesienia
układ współrzędnych
prędkość ciała
tor ruchu
droga ruchu
przyspieszenie ruchu
wielkości fizyczne
wielkości skalarne
wielkości wektorowe
składowe wektora
długość wektora
dodawanie wektorów
odejmowanie wektorów
siła
siła wypadkowa
opory ruchu
siła tarcia
pęd ciała
energia kinetyczna
energia potencjalna
energia mechaniczna
punkt materialny
bryła sztywna
masa ciała

Proste zadanie - prędkość średnia

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 2 minut i 6 sekund przebyło drogę 85 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.

Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - zadania,

"Stajesz się kimś tylko w starciu z tym, co stawia ci opór."
Antoine de Saint Exupery

"Gdy przyjmujemy hipotezę, że substancja składa się z atomów, nie możemy uniknąć wniosku, że także elektryczność, zarówno dodatnia jak i ujemna jest podzielona na elementarne części, które zachowują się jak atomy elektryczności."

Hermann Helmholtz - niemiecki fizyk, fizjolog, filozof, lekarz

Jednostki prędkości i ich zamiana

Jednostką podstawową czasu w SI jest sekunda, odległości (długości) - metr, a prędkości (szybkości) - metr na sekundę. W praktyce czas mierzymy w sekundach, minutach, godzinach, dniach, latach. Odległość (drogę, przesunięcie) mierzymy w metrach, kilometrach. Prędkość (szybkość) mierzymy w metrach na sekundę, kilometrach na godzinę. Najczęściej stosowaną praktyczną jednostką szybkości (prędkości) są kilometry na godzinę. Warto więc znać sposoby przechodzenia od jednej jednostki do innej.

Proste zadanie - prędkość średnia

Ciało porusza się po linii prostej w jedną stronę. W ciągu 3 minut i 14 sekund przebyło drogę 413 metrów.
Obliczyć szybkość średnią tego ciała.

Trudniejsze zadanie z kinematyki

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h. Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).

Trudniejsze zadanie z kinematyki

Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).
Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?

Inna strona o zjawisku fotoelektrycznym

Powrót na górę strony319. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.

318. Zjawisko fotoelektryczne. Polega ono na tym, że światło wybija z powierzchni czystych metali elektrony.
320. Zasada zachowania energii w zjawisku fotoelektrycznym.
POWRÓT DO "FALE"
POWRÓT DO "ATOMU"
Powrót na górę strony

  2013-04-10

(1kB)

Co wpisać do wyszukiwarki? 

Pomoc z matematyki  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt