Strona na telefon

Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów promieniotwórczych sodu

Rozpad izotopu sodu Na20
Rozpad izotopu sodu Na21
Rozpad izotopu sodu Na22
Rozpad izotopu sodu Na24
Rozpad izotopu sodu Na25

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Schematy rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy-1

Rozpad promieniotwórczy alfa

Z jądra emitowana jest cząstka alfa - jądro atomu helu 4

Liczba masowa jądra nowego jest o 4 mniejsza niż jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o dwa mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Z jądra emitowany jest elektron.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden większa niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy-3

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Z jądra emitowany jest pozyton.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy GAMMA

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Rozpad izotopu sodu Na20

Rozpad promieniotwórczy sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na21

Rozpad promieniotwórczy 7

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21 - rozpad typu beta plus

Rozpad izotopu sodu Na22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad izotopu sodu Na24

Rozpad promieniotwórczy 9

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24 - rozpad typu beta minus

Rozpad izotopu sodu Na25

Rozpad promieniotwórczy 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25 - rozpad typu beta minus

Termodynamika - przemiana adiabatyczna

Fizyka potrzebna
Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
Wartość siły Ziemia-Księżyc
Grawitacja
Względność prędkości
Siła elektrodynamiczna.
Mechanika - spis zadań
Optyka - spis
Termodynamika - spis
Elektromagnetyzm - spis
Drgania - spis
Fizyka - ogólnie
Atom - spis
Kinematyka - ruch po okręgu
Elektrostatyka
Magnetyzm - spis
Prąd elektryczny
Optyka geometryczna - spis
Siła Lorentza
Ruch z tarciem
Szybkość średnia
Soczewka cienka
Gaz doskonały - spis rozwiązanych zadań
Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
Słownik Powiększenie mikroskopu
Powiększenie lupy
Optyka - okulary
Hydrostatyka
Siła dośrodkowa
ognisko soczewki

Spisy rozwiązanych zadań


Przemiana adiabatyczna
ATOM,
Mechanika,
OPTYKA,
grawitacja,
Elektrostatyka,
Magnetyzm,
Prąd elektryczny,
Energia,
Szybkość ruchu,
Kinematyka,
RUCH PO OKRĘGU,
Dynamika,
Elektromagnetyzm,
Rzuty

Kilka linków z historii

Strony po polsku i po angielsku
Starożytny Rzym
Ancient Rome - po angielsku
Starożytny Egipt
Starożytna Grecja
Ancient Greece - po angielsku
Dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopu magnezu Mg23

Rozpad promieniotwórczy 11

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?