Termodynamik - przemiana adiabatyczna

Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów promieniotwórczych sodu

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego izotopów promieniotwórczych sodu

Rozpad izotopu sodu Na20
Rozpad izotopu sodu Na21
Rozpad izotopu sodu Na22
Rozpad izotopu sodu Na24
Rozpad izotopu sodu Na25

wersja strony na telefon

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Schematy rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy alfa

Rozpad promieniotwórczy alfa

Rozpad promieniotwórczy typu alfa

Z jądra emitowana jest cząstka alfa - jądro atomu helu 4

Liczba masowa jądra nowego jest o 4 mniejsza niz jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o dwa mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Z jądra emitowany jest elektron.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden większa niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Z jądra emitowany jest pozyton.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Rozpad izotopu sodu Na20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego  sodu 20

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20 rozpad beta plus.

Rozpad izotopu sodu Na21

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego  sodu 21

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21 - rozpad beta plus

Rozpad izotopu sodu Na22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22 - rozpad beta plus

Rozpad izotopu sodu Na24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24 - rozpad beta minus

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego  sodu 25

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25 - rozpad beta minus

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 23

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego  magnezu 23

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?