Termodynamik - przemiana adiabatyczna

Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego

Bez znajomości fizyki można dobrze żyć, ale co tracimy?

 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego

  Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii

  Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

  Schematy rozpadów promieniotwórczych

  Spis treści strony

  Rozpad wodoru 3 - trytu

  Rozpad promieniotwórczych izotopów helu

  Rozpad promieniotwórczych izotopów litu

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

  Tryt ma nietrwałe jądro - rozpada się na jądro helu 3 i elektron oraz antyneutrino

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

  Tryt ma nietrwałe jądro - rozpada się na jądro helu 3 i elektron oraz antyneutrino

  Rozpad ten nazywamy rozpadem beta minus

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu5

  Izotop helu 5 jest nietrwały.

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu5

  Z jądra helu 5 emitowany jest neutron.

  Nowe jądro ma liczbę masową o jeden mniejszą niż jądro helu 5.

  Liczba atomowa nowego jądra jest taka sama jak jądra wyjściowego.

  Powrót do spisu treści

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu 6

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu 6

  Hel 6 rozpada się emitując elektron. Powstaje trwałe jądro litu 6.

  Powrót do spisu treści

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 5

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 5

  Lit 5 rozpada się na trwałe jądro helu 4 i proton (jądro wodoru).

  Powrót do spisu treści

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 9

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 9

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 6

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 6

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego - wychwyt elektronu

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego - wychwyt elektronu

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 10

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 10

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 11

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 11

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 8

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 9

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 9

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 12

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 12

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 13

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 13

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,     Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 10

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 10

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 11

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 11

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 14

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 14

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 15

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 12

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 12

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 12

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  
  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 13

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 13

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 16

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 16

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 17

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego azotu 17

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 14

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 14

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 15

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 15

  Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

  Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 19

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 19

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tlenu 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 16

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 16

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 17

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 17

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 18

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 18

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fluoru 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 23

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 23

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego neonu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 20

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 21

  Scematy rozpadów promieniotwórczych

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 22

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego sodu 25

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 23

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 23

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 27

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 27

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 29

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego magnezu 28

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 25

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 25

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 26

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 26

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 28

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 28

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 29

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego glinu 29

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 26

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 26

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 27

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 27

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 31

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 31

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego krzemu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fostoru 28

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 28

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 29

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 29

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 30

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 30

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fostoru 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego fosforu 24

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 31

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 31

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 35

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 35

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 37

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 37

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego siarki 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 33

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 33

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 34

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 34

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 36

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 36

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 39

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 32

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 40

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chloru 40

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 35

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 35

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 37

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 37

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 39

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 39

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 41

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 41

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 42

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego argonu 42

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 38

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 42

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 42

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 43

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 43

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego potasu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 39

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 39

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 41

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 41

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 45

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 45

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wapnia 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 43

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 43

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 44

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 44

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 46

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 46

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 50

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego skandu 50

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 44

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 44

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 45

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego tytanu 45

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 46

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 46

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 47

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 52

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 52

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego wanadu 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 48

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 49

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 51

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 51

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 55

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego chromu 55

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 50

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 50

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 51

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 51

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 52

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 52

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 54

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 54

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 56

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego manganu 56

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 53

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 55

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 55

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 56

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego żelaza 59

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego kobaltu 56

  Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego kobaltu 56

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?