Fizyka szkolna - zadania
2020-09-09 20:01

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom

Przemiana adiabatyczna

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego

Niektóre jądra są nietrwałe - posiadają nadwyżkę energii lub nadwyżkę składników jądra.

Nadwyżki tej pozbywają się w wyniku rozpadu alfa, rozpadu beta plus lub beta minus, poprzez promieniowanie gamma oraz poprzez wychwyt elektronu z najbliższej powłoki.

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Spis treści strony Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy alfa

Z jądra emitowana jest cząstka alfa - jądro atomu helu 4

Liczba masowa jądra nowego jest o 4 mniejsza niż jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o dwa mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy beta minus

Z jądra emitowany jest elektron.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden większa niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego trytu

Tryt ma nietrwałe jądro - rozpada się na jądro helu 3 i elektron oraz antyneutrino

Rozpad ten nazywamy rozpadem beta minus

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego helu 6

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego litu 8

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy beta plus

Z jądra emitowany jest pozyton.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest o jeden mniejsza niż jądra wyjściowego

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego berylu 6

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego boru 8

Rozpad promieniotwórczy

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 10

Rozpad promieniotwórczy jądra atomowego węgla 11

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

4a (2 kB)

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

 • Starożytna Grecja

  Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  Fizyka potrzebna

  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

  Wartość siły Ziemia-Księżyc

  Grawitacja

  Względność prędkości

  Siła elektrodynamiczna.

  Mechanika - spis zadań

  Optyka - spis

  Termodynamika - spis

  Elektromagnetyzm - spis

  Drgania - spis

  Fizyka - ogólnie

  Atom - spis

  Kinematyka - ruch po okręgu

  Elektrostatyka

  Magnetyzm - spis

  Prąd elektryczny

  Optyka geometryczna - spis

  Siła Lorentza

  Ruch z tarciem

  Szybkość średnia

  Soczewka cienka

  Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań

  Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań

  Słownik

  Powiększenie mikroskopu

  Powiększenie lupy

  Optyka - okulary

  Hydrostatyka

  Siła dośrodkowa

  ognisko soczewki

  Spisy rozwiązanych zadań

  Przemiana adiabatyczna

  ATOM

  Mechanika

  OPTYKA

  grawitacja

  Elektrostatyka

  Magnetyzm

  Prąd elektryczny

  Energia

  Szybkość ruchu

  Kinematyka

  RUCH PO OKRĘGU

  Dynamika

  Elektromagnetyzm

  Rzuty

  Kilka linków z historii

  Strony po polsku i po angielsku

  Starożytny Rzym

  Ancient Rome - po angielsku

  Starożytny Egipt

  Starożytna Grecja

  Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł