Kinematyka - ruch jednostajny.

Zadanie - ruch jednostajny po okręgu

Obliczyć wartość prędkości ruchu Ziemi wokół Słońca.

Przyjąć, że orbita Ziemi jest kołowa i wartość prędkości jest stała.

Od obliczeń przyjąć wartość promienia orbity Ziemi równą 150 milinów kilometrów, długość roku równą 365 i ćwierć dnia oraz wartość pi równą 3,14.

Wielkości dane
Wielkości szukane
Wyprowadzenie wzoru
Przyjęte uproszczenia
Obliczenie wartości szukanej wielkości
 
Wyniki końcowe

O ruchu możemy mówić tylko wtedy, gdy wybierzemy układ odniesienia - ciało względem którego opisujemy ruch.

Zadanie wymaga posługiwania się dwoma różnymi układami odniesienia wykorzystywanymi do opisu tego samego ruchu ciała.

Treść zadania

Do rozwiązania zadania potrzebne są pojęcia:

Dodawanie prędkości

Odejmowanie prędkości

Względność prędkości

Treść zadania

Wielkości dane

Master slide R = 150 000 000 km R = 150 000 000 000 m R = 1,50 100 000 000 000 m R = 1,50 10 11 m

Treść zadania

Master slide T = 1 rok T 365,25 dób T = 365,25 24 h T = 8 766 h T = 8 766 60 min T = 525 960 min T = 525 960 60 s T = 31 557 600 s T 31 600 000 s T = 3,16 10 000 000 s T = 3,16 10 7 s

Wielkości szukane

Prędkość v ruchu Ziemi wokół Słońca

Treść zadania

Wyprowadzenie wzoru

Master slide v śr = s t v = const v śr = v s = 2 π R s = v T 2 π R = v T v = 2 π R T

Założenia

Zakładamy, że:

Tekst zadania

Obliczenie wartości prędkości

Master slide T = 3,16 10 7 s R = 1,50 10 11 m π = 3,141 ... 3,14 v = 2 π R T v = 2 3,14 1,50 10 11 m 3,16 10 7 s v = 2,98 10 11 7 m s v = 2,98 10 4 m s v = 29,8 km s v 30 km s

Treść zadania