(4kB) ruch punktu materialnego po okręgu

Zadanie

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Obliczyć:
siłę dośrodkową,
przyspieszenie dośrodkowe,
czas ruchu na zakręcie,
prędkość kątową,
drogę na zakręcie
i współczynnik tarcia kół o podłoże. Dalej

Wykorzystamy model ruchu punktu materialnego po okręgu

Samochód jedzie na płaskim zakręcie - samochód traktujemy jako punkt materialny czyli obiekt pozbawiony wymiarów ale mający masę.

Spis treści strony

Dane

Ruch po okręgu - 1

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu.

Dane:

masa ciała m=1000 kg

stała wartość prędkości v=25 m/s

promień okręgu r=200 m

łuk równy 1/4 okręgu

Szukane:

czas ruchu na zakręcie (łuku) t=?

przyspieszenie dośrodkowe ad=?

siła dośrodkowa Fd=?

prędkość kątowa ω =?

droga s=?

współczynnik tarcia f=?

Powrót do treści zadania

1. Wyprowadzenie wzoru na czas ruchu samochodu na zakręcie

Obliczenie czasu

Wyprowadzając wzór na czas ruchu samochodu na zakręcie korzystamy z następujących własności ruchu podanych w treści zadania oraz uproszczeń (idealizacji)

ciało wykonuje ruch jednostajny po łuku okręgu

zaniedbujemy rozmiary ciała - korzystamy z modelu punktu materialnego

droga ruchu jest równa jednej czwartej długości okręgu

czas ruchu jest równy drodze podzielonej przez wartość prędkości

Obliczenie czasu

Powrót do treści zadania

Wzory

Ruch po okręgu - 2 -wzory

3. Obliczenie czasu

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Do wyprowadzonego wzoru podstawiamy dane

promień okręgu r=200 m

oraz wartość prędkości v=25 m/s

Otrzymany czas przybliżamy do dwóch cyfr znaczących.

Powrót do treści zadania

Czas

Ruch po okręgu - 3 - przyspieszenie

4. Przyspieszenie dośrodkowe - wyprowadzenie wzoru, podstawienie danych i końcowy wynik

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Powrót do treści zadania

Siła dośrodkowa

Ruch po okręgu

5. Wyprowadzenie wzoru na siłę dośrodkową i podstawienie danych

Obliczenie siły

Powrót do treści zadania

Siła dośrodkowa - wynik końcowy

Ruch po okręgu - 6 - siła dośrodkowa

6. Obliczenie wartości siły dośrodkowej

Powrót do treści zadania

8. Prędkość kątowa

Powrót do treści zadania

Prędkość kątowa

Ruch po okręgu Ruch po okręgu Ruch p o okręgu - 9 - droga

9. Droga

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu - 10

10. Współczynnika tarcia - wyprowadzenie wzoru i obliczenie wartości

Wzór na współczynnik tarcia

Ruch po okręgu - 11

11. Współczynnik tarcia - wyprowadzenie wzoru i podstawienie danych

Obliczenie współczynnika tarcia

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  rozpad alfa rozpad beta minus
  rozpad beta plus rozpad gamma

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki


  Spisy rozwiązanych zadań


  Przemiana adiabatyczna
  ATOM,
  Mechanika,
  OPTYKA,
  grawitacja,
  Elektrostatyka,
  Magnetyzm,
  Prąd elektryczny,
  Energia,
  Szybkość ruchu,
  Kinematyka,
  RUCH PO OKRĘGU,
  Dynamika,
  Elektromagnetyzm,
  Rzuty,

  Kilka linków z historii

  Strony po polsku i po angielsku
  Starożytny Rzym
  Ancient Rome - po angielsku
  Starożytny Egipt
  Starożytna Grecja
  Ancient Greece - po angielsku
  Dziedzictwo kulturowe

  Strony o Rzymie po polsku

  Starożytny Rzym

 • Imperium Rzymskie
 • Historia Rzymu
 • Remus i Romulus
 • Mitologia rzymska
 • Bogowie Rzymscy
 • Chrześcijaństwo
 • Prawo rzymskie
 • Architektura
 • Koloseum
 • Pompeje
 • Juliusz Cezar
 • Śmierć Cezara
 • Marek Antoniusz
 • Sztuka
 • J. C. Szekspira
 • Wojny z Kartaginą
 • Wojny w Galii
 • Społeczeństwo
 • Życie codzienne
 • Historycy
 • Transport i drogi
 • Monety Rzymskie
 • Wirtualna wycieczka

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

 • Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł