1202. Ruch po okręgu
2020-12-22 20:27

Strona na komputer

Zadanie 1

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Szukane:

czas ruchu na zakręcie (łuku) t=?

przyspieszenie dośrodkowe ad=?

siła dośrodkowa Fd=?

prędkość kątowa ω =?

droga s=?

współczynnik tarcia f=?

Wielkości dane i szukane

Zadanie 1

wielkości dane i szukane

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu.

Dane:

masa ciała m=1000 kg

stała wartość prędkości v=25 m/s

promień okręgu r=200 m

łuk równy 1/4 okręgu

Szukane:

czas ruchu na zakręcie (łuku) t=?

przyspieszenie dośrodkowe ad=?

siła dośrodkowa Fd=?

prędkość kątowa ω =?

droga s=?

współczynnik tarcia f=?

Powrót do treści zadania

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Obliczyć:
siłę dośrodkową,
przyspieszenie dośrodkowe,
czas ruchu na zakręcie,
prędkość kątową,
drogę na zakręcie
i współczynnik tarcia kół o podłoże. Dalej

Wykorzystamy model ruchu punktu materialnego po okręgu

Samochód jedzie na płaskim zakręcie - samochód traktujemy jako punkt materialny czyli obiekt pozbawiony wymiarów ale mający masę.

Wyprowadzenie wzoru na czas ruchu samochodu na zakręcie i obliczenie

Wyprowadzając wzór na czas ruchu samochodu na zakręcie korzystamy z następujących własności ruchu podanych w treści zadania oraz uproszczeń (idealizacji)

ciało wykonuje ruch jednostajny po łuku okręgu

zaniedbujemy rozmiary ciała - korzystamy z modelu punktu materialnego

droga ruchu jest równa jednej czwartej długości okręgu

czas ruchu jest równy drodze podzielonej przez wartość prędkości

Zadanie - czas

czas ruchu na zakręcie - wzór i wartość

Powrót do treści zadania

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Do wyprowadzonego wzoru podstawiamy dane

promień okręgu r=200 m

oraz wartość prędkości v=25 m/s

Otrzymany czas przybliżamy do dwóch cyfr znaczących.

Powrót do treści zadania

Przyspieszenie dośrodkowe - wyprowadzenie wzoru, podstawienie danych i końcowy wynik

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Przyspieszenie

przyspieszenie dosrodkowe - wzór i wartość

Powrót do treści zadania

Siła dośrodkowa - wzór i wartość

siła dośrodkowa - wzór i obliczenia

Powrót do treści zadania

Prędkość kątowa

prędkość kątowa - wzór i wartość

Powrót do treści zadania

Droga

droga ruchu - wzór i wartość

Powrót do treści zadania

Współczynnika tarcia - wyprowadzenie wzoru i obliczenie wartości

współczynnik tarcia - wyprowadzenie wzoru i obliczenie wartości

Powrót do treści zadania

9700. Atom - spis zadań

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Rozpad promieniotwórczy gamma Rozpad promieniotwórczy gamma Rozpad promieniotwórczy gamma rozpad gamma

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Strony o Rzymie po polsku

Starożytny Rzym

Imperium Rzymskie

Republika

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Ruch punktu materialnego po okręgu

ruch punktu materialnego po okręgu

Wersja na telefon