Ruch po okręgu - rozwiązane zadania

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 
(4kB) ruch punktu materialnego po okręgu

Zadanie

Samochód o masie 1000 kg jedzie po płaskim zakręcie o promieniu 200 m i pokonuje 1/4 okręgu.

Obliczyć:
siłę dośrodkową,
przyspieszenie dośrodkowe,
czas ruchu na zakręcie,
prędkość kątową,
drogę na zakręcie
i współczynnik tarcia kół o podłoże.
Dalej

Wykorzystamy model ruchu punktu materialnego po okręgu

Samochód jedzie na płaskim zakręcie - samochód traktujemy jako punkt materialny czyli obiekt pozbawiony wymiarów ale mający masę.

Spis treści strony
Ruch jednostajny punktu materialnego po okręgu

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu.

Dane:

masa ciała m=1000 kg

stała wartość prędkości v=25 m/s

promień okręgu r=200 m

łuk równy 1/4 okręgu

Szukane:

czas ruchu na zakręcie (łuku) t=?

przyspieszenie dośrodkowe ad=?

siła dośrodkowa Fd=?

prędkość kątowa ω =?

droga s=?

współczynnik tarcia f=?

Powrót do treści zadania

1. Wyprowadzenie wzoru na czas ruchu samochodu na zakręcie

Obliczenie czasu

Wyprowadzając wzór na czas ruchu samochodu na zakręcie korzystamy z następujących własności ruchu podanych w treści zadania oraz uproszczeń (idealizacji)

ciało wykonuje ruch jednostajny po łuku okręgu

zaniedbujemy rozmiary ciała - korzystamy z modelu punktu materialnego

droga ruchu jest równa jednej czwartej długości okręgu

czas ruchu jest równy drodze podzielonej przez wartość prędkości

Obliczenie czasu

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu

Ruch po okręgu

3. Obliczenie czasu

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Do wyprowadzonego wzoru podstawiamy dane

promień okręgu r=200 m

oraz wartość prędkości v=25 m/s

Otrzymany czas przybliżamy do dwóch cyfr znaczących.

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu

4. Przyspieszenie dośrodkowe - wyprowadzenie wzoru, podstawienie danych i końcowy wynik

Zakładamy ruch samochodu ze stałą wartością prędkości - stosujemy prawa ruchu jednostajnego po okręgu oraz stosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary samochodu.

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu

5. Wyprowadzenie wzoru na siłę dośrodkową i podstawienie danych

Obliczenie siły

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu

6. Obliczenie wartości siły dośrodkowej

Powrót do treści zadania

8. Prędkość kątowa

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu
Ruch po okręgu
Ruch po okręgu

9. Droga

Powrót do treści zadania

Ruch po okręgu

10. Współczynnika tarcia - wyprowadzenie wzoru i obliczenie wartości

Wzór na współczynnik tarcia

Ruch po okręgu

11. Współczynnika tarcia - wyprowadzenie wzoru i podstawienie danych

Obliczenie współczynnika tarcia

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    
Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

    2014-09-11/2


 • Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


  kontakt