1203. Elektromagnetyzm - oporność elektryczna drutu
2020-09-09 20:29

Strona główna

Ważnym zagadnieniem praktycznym elektryków jest dobranie odpowiednich przewodów do wykonywanej instalacji elektrycznej.

Jedną z ważnych informacji jest wielkość możliwych strat energii w trakcie przepływu prądu elektrycznego.

Straty energii elektrycznej uwidaczniają się w formie przyrostu energii wewnętrznej przewodów. Obserwujemy to jako wzrost temperatury przewodów. Nadmierny przyrost temperatury może spowodować nawet pożar.

Zadanie

Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długosci l i polu przekroju poprzecznego S

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z czystego metalu oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 1

Obliczyć oporność elektryczną drutu miedzianego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z miedzi (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa miedzi ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.

oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 2

Obliczyć oporność elektryczną drutu miedzianego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 0,5 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z miedzi (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa miedzi ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 0,80 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 3

Obliczyć oporność elektryczną drutu aluminiowego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z glinu (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa glinu ρ=2,5 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 4

Obliczyć oporność elektryczną drutu aluminiowego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 0,5 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z glinu (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa glinu ρ=2,5 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 5

Obliczyć oporność elektryczną drutu żelaznego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z żelaza (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa żelaza ρ=8,6 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 6

Obliczyć oporność elektryczną drutu żelaznego o znanej długosci l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z żelaza (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność własciwa żelaza ρ=8,6 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długosć drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

srednica tego drutu jest równa około 0,80 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartosć opornosci drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


9700. Atom

  Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjsciowego

9700. ATOM

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602.Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkosć ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

9000. Mechanika

9200. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkosć ruchu

9001. Kinematyka

9003. RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm