Strona na telefon

Ważnym zagadnieniem praktycznym elektryków jest dobranie odpowiednich przewodów do wykonywanej instalacji elektrycznej.

Jedną z ważnych informacji jest wielkośc możliwych strat energii w trakcie przepływu prądu elektrycznego.

Straty energii elektrycznej uwidaczniają się w formie przyrostu energii wewnętrznej przewodów. Obserwujemy to jako wzrost temperatury przewodów. Nadmierny przyrost temperatury może spowodować nawet pożar.

Zadanie

Obliczyć oporność elektryczną drutu o znanej długości l i polu przekroju poprzecznego S

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z czystego metalu oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

(17kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 1

Obliczyć oporność elektryczną drutu miedzianego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z miedzi (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa miedzi ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.

(18kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 2

Obliczyć oporność elektryczną drutu miedzianego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 0,5 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z miedzi (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa miedzi ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 0,80 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.

(16kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 3

Obliczyć oporność elektryczną drutu aluminiowego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z glinu (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa glinu ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


(17kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 4

Obliczyć oporność elektryczną drutu aluminiowego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 0,5 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z glinu (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa glinu ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


(16kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 5

Obliczyć oporność elektryczną drutu żelaznego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z żelaza (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa żelaza ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 1,12 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


(17kB) oporność elektryczna drutu miedzianego

Zadanie 6

Obliczyć oporność elektryczną drutu żelaznego o znanej długości l=100 m i polu przekroju poprzecznego S= 1 mm2

Zakładamy, że drut ma wszędzie taki sam przekrój i wykonany jest z żelaza (czystego metalu) oraz znajduje się w otoczeniu dielektrycznym (izolatorze) o temperaturze 00C

Dane:

oporność właściwa żelaza ρ=1,55 ⋅10-8Ω⋅ m

temperatura drutu i otoczenia t=00C

długość drutu l=100 m

pole przekroju poprzecznego S=1 mm2=10-6m2

średnica tego drutu jest równa około 0,80 mm

Szukane:

oporność drutu R=?

Otrzymana wartość oporności drutu jest ważną informacją dotyczącą strat energii w drucie podczas przepływu prądu elektrycznego.


  Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,