Przemiana adiabatyczna
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Najmniejszą porcję promieniowania elektromagnetycznego nazywany fotonem.

Foton to inaczej kwant energii promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Energia fotonu ma wartość zależną wprost proporcjonalnie od częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego (fali elektromagnetycznej).

Wartość energii fotonu obliczamy mnożąc stałą Plancka przez częstotliwość fali elektromagnetycznej.

Podstawowe wzory

(2kB) energię fotonu obliczamy jako iloczyn stałej Plancka przez częstotliwość

Energię fotonu obliczamy jako iloczyn stałej Plancka przez częstotliwość

(2kB) częstotliwość obliczamy dzieląc energię fotonu przez stałą Plancka

Częstotliwość obliczamy dzieląc energię fotonu przez stałą Plancka

(2kB) energię fotonu obliczamy jako iloraz lioczynu stałej Plancka i prędkości śwaitła przez długość fali elektromagnetycznej

Energię fotonu obliczamy jako iloraz lioczynu stałej Plancka i prędkości śwaitła przez długość fali elektromagnetycznej

(2kB) długość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz iloczynu stałej Plancka i prędkości światła przez energię fotonu

Długość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz iloczynu stałej Plancka i prędkości światła przez energię fotonu

(2kB) długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloczyn prędkości światła w próżni i okresu drgań fali

Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloczyn prędkości światła w próżni i okresu drgań fali

(2kB) Okres drgań fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz długość fali w próżni przez prędkość światła w próżni

Okres drgań fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz długość fali w próżni przez prędkość światła w próżni

(2kB) Częstotliwość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz prędkości światła w próżni przez długość fali elektromagnetycznej w próżni

Częstotliwość fali elektromagnetycznej obliczamy jako iloraz prędkości światła w próżni przez długość fali elektromagnetycznej w próżni

(2kB) Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloraz prędkości światła wp różni przez częstotliwość fali

Długość fali elektromagnetycznej w próżni obliczamy jako iloraz prędkości światła wp różni przez częstotliwość fali

(1kB) Częstotliwość fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez okres drgań fali

Częstotliwość fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez okres drgań fali

(1kB) Okres drgań fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez częstotliwość fali

Okres drgań fali obliczamy jako iloraz liczby jeden przez częstotliwość fali

Przykłady obliczania energii fotonu (kwantu energii)

(2kB) obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

Obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

(2kB) obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

(2kB) obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

(2kB) obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

(2kB) obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

obliczenie energii fotonu, gdy dana jest częstotliwość fali elektromagnetycznej

Przykłady obliczania długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy dana jest częstotliwość

(2kB) Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

(3kB) Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

(2kB)Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

(2kB) Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

(3kB) Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Obliczenie długości fali elektromagnetycznej w próżni, gdy znana jest częstotliwość faali

Przykłady zastosowania zapisu naukowego liczb - notacji wykładniczej

(2kB) zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

(2kB) zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

(2kB) zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

(2kB) zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

(2kB) zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

zstosowanie zapisu liczby w postaci naaukowej

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    
Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

    2014-02-03 1205.2


 • Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


  kontakt