Strona na telefon

Przykłady obliczeń prędkości - dokładność wyniku

(3kB) obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

Obliczenie prędkości - podanie dokładności otrzymanego wyniku.

W wyniku otrzymanym na kalkulatorze możemy otrzymać 8 i więcej cyfr. Ile cyfr z końcowego wyniku wpisujemy jako ostateczny wynik?

W zadaniach szkolnych umawiamy się często (ale nie zawsze), że wystarczą dwie lub trzy cyfry znaczące

Wartość jakiejś wielkości wyrażona jako równa jeden może być wtedy zapisana jako 1,0 lub 1,00. Są to różne wartości.

Pierwsza liczba mieści się w przedziale od 0,9 do 1,1

Druga liczba mieści się w przedziale od 0,99 do 1,01

W pierwszym przykładzie znamy dokładności dwóch wartości wielkości przyjętych do obliczeń. Jeśli dokładności są różne, to w wyniku końcowym przyjmujemy dokładność mniejszą. W tym przykładzie przyjmujemy dokładność 0,1.

(3kB) obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

(3kB) obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

(3kB) obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

(3kB) obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

obliczenie prędkości, podanie dokładności otrzymanego wyniku

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,     Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?