1206. Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.
2020-09-08 20:13

Strona główna

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Dana jest droga ruchu i czas, w ciągu którego ciało przebyło cała podaną drogę.

Jeśli nie wiemy, czy szybkość ruchu była stała, to możemy obliczyć wyłącznie szybkość średnią

Droga ruchu podana jest jako czterocyfrowa liczba kończąca się zerem (przed przecinkiem). Oznacza to, że w podanej wartości drogi znaczące są trzy pierwsze cyfry 1, 2 ,6.

Czas ruchu podany jest jako liczba dwucyfrowa. Przyjęcie dokładności pomiaru czasu równą 1 sekundzie daje błąd względny równy około 3 procent. Taka dokładność w zadaniach szkolnych jest na ogół wystarczająca.

Jako dokładność końcowego wyniku wybieramy więc dwie cyfry znaczące.

W zadaniu stosujemy model ruchu punktu materialnego. W obliczeniach nie występują wymiary ciała.

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Dana jest droga ruchu i czas, w ciągu którego ciało przebyło cała podaną drogę.

Jeśli nie wiemy, czy szybkość ruchu była stała, to możemy obliczyć wyłącznie szybkość średnią

Droga ruchu podana jest jako trzycyfrowa liczba kończąca się zerem (przed przecinkiem). Oznacza to, że w podanej wartości drogi znaczące są dwie pierwsze cyfry 7, 3.

Czas ruchu podany jest jako liczba dwucyfrowa. Przyjęcie dokładności pomiaru czasu równą 1 sekundzie daje błąd względny równy około 4 procent. Taka dokładność w zadaniach szkolnych jest na ogół wystarczająca.

Jako dokładność końcowego wyniku wybieramy więc dwie cyfry znaczące.

W zadaniu stosujemy model ruchu punktu materialnego. W obliczeniach nie występują wymiary ciała.

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?